Svájc

Csi­nál­tam egy ilyen oldalt, hogy egy helyen legyen min­den, Svájc­cal kap­cso­la­tos és hasznos(nak szánt) bejegyzés.

Lak­ha­tás­sal kap­cso­la­tos dolgok

Zürich

Luzern

Rafz

St. Gal­len

Där­li­gen

Köz­le­ke­dés

Mozi

Egész­ség­ügy

Magyar dol­gok

Poli­ti­ka

Kom­mu­ni­ká­ció

Elég gyér ter­més ennyi év után… Leg­alább most látom, hogy mi hiány­zik, és követ­kez­het némi irá­nyí­tott blo­go­lás a töb­bi témá­ban. Ja, és ne felejt­sem el update-elni az oldalt!

Utol­só fris­sí­tés: 2023.04.13.