Categories

Rólam

Neve: Mar­kert Lász­ló, Laci.

Szü­le­tett: Buda­pes­ten, 1984-ben.

Lakik: Zürich­ben, Svájc­ban.

Csa­lá­di álla­po­ta: férj (Regi­nek), apa (Katá­nak, Zizi­nek, Médi­nek), fiú (anyu­nak), vő (töb­bek­nek).

Fog­lal­ko­zá­sa: Busi­ness Analyst vol­tam, most Pro­ject Mana­ger vagyok. Az EPAM-nál 2010 óta dol­go­zom, elő­ször két évig Magyar­or­szá­gon, 2012 óta pedig Svájc­ban.

Hob­bi­jai: foci­zás, foci nézés, foci­ról olva­sás, ping­pon­go­zás, síe­lés, könyv­ol­va­sás, írás.

A blog­ról: ez a blog a saját véle­mé­nyem. Néha Regié, eset­leg Katáé, vagy Zizié. Egy­szer pén­zért blo­gol­tam, de az kivé­tel. Szok­tam írni foci­ról, mun­ká­ról, Svájc­ról, poli­ti­ká­ról, de leg­in­kább a csa­lá­dunk­ról szól. Egy­szer majd ki lesz adva kemény­kö­té­ses for­má­ban, vegán műbőr­rel bevon­va. Addig marad a markert.hu.