Kategória: regi

  • Farádon keresztül vezet az út a Voltra”

    Hatal­mas volt ez a pén­te­ki Volt, kár, hogy kicsit berúg­tunk. Köszön­jük a majd’ fél liter mézes barack pál­eszt Ger­gő­nek, aki volt olyan balek, hogy két cigi­ért leitas­son min­ket hár­mun­kat (gyk. Regi, Bálint, Laci, még gyk. ez a Ger­gő egyik known Ger­gő­vel sem azo­nos, hanem egy vad­ide­gen srác). És Valcs­nak meg a ven­dég­lá­tást, sőt, bera­kom a […]

  • Gasztroblog az elmúlt hetekről

    1. Sta­ti­on Pub, Göd Más­fél hete vol­tunk, egy for­gal­mas szom­bat estén, ami­kor raj­tunk kívül egyet­len ven­dég sem volt ebben gril­les-vad­nyu­ga­tos-rög­bis étte­rem­ben. Viszont ettünk két hatal­mas bur­gert (csir­kés a lány­nak, mar­hás a srác­nak), meg egy halom steakk­rump­lit. Volt ked­ves elő­étel is, és min­de­nes­tül nem volt több a vacsi 4000 forint­nál. Meg­éri, ajánl­juk, az iga­zi stea­kek­re kiván­csi­ak vagyunk. […]

  • Hogy miért nem voltam a saját szülinapi bulimon…?

    Szer­da este kide­rült, hogy a csü­tör­tök nem a koráb­ban meg­ter­ve­zett napi­rend sze­rint fog ala­kul­ni, még­pe­dig azért, mert haj­nal­ban Regi­vel elin­du­lunk Szkop­je felé, hogy aztán rög­vest vissza is jöj­jünk, amint lehet. Kalan­dos utun­kat örö­kí­ti meg eme nagy­sza­bá­sú poszt. Indu­lás Haj­na­li fél 5‑kor csö­rög a tele­fon, fel­ka­pom: Ki az? — Itt Regi beszél. — Na, mi az, sze­vasz! — […]