Apu

Apu

Teg­nap pedig meg­ta­lál­tuk vég­re ezt is:

Diploma
“… a Vil­la­mos művek elő­adá­son a pro­fesszor úr szá­já­ból elhang­zott, hogy a sza­bad­ve­ze­té­kek vek­tor­áb­rá­ját dip­lo­ma­terv védé­sén nem kér­de­zik. Mit kér­dez­tek tőlem? Ezt az egyet.”

Published
Categorized as család

Szüleim

Szüleim

Még tavaly elmen­tünk Eger­be. A vár­ban sétál­tunk, nálam volt a fény­ké­pe­ző­gép. Oda­for­dul­tam hoz­zá­juk, és mond­tam, hogy vág­ja­nak vala­mi jó kis gri­maszt. Vágtak.

Published
Categorized as család