Categories
család gyerekek

Híradók

Az MTV(A) múze­u­má­ban (Rádió- és Tele­ví­zió­tör­té­ne­ti Kiál­lí­tó­hely) jár­tunk. Vol­tak fenn­tar­tá­sa­ink, de sze­ren­csé­re egy nagyon jó kis hely ez, sok érde­kes­ség­gel, és ren­ge­teg inter­ak­ti­vi­tás­sal.

A gye­re­kek

A fel­nőt­tek

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

One reply on “Híradók”

Örü­lök, hogy a végén Regi levet­te azt a sár­ga izét — már kezd­tem furán néz­ni, hogy mi ez az új stíl :-D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *