Kategória: étel-ital

 • Süssünk-főzzünk maradékból

  Van már nekünk kb. 10 sza­kács­köny­vünk, az elmúlt 4 hónap során vet­tünk is, kap­tunk is, meg elhoz­tuk innen-onnan. Jók ezek a sza­kács­köny­vek, csak ami­kor egy recept így kez­dő­dik, hogy “végy egy meg­nyú­zott kap­pant, két deci­li­ter szá­rí­tott füge­olaj-ece­tet, egy ser­cin­tés zsá­lyab­likk­fan­got és egy kávés­ka­nál száz­fű­lé-főze­tet”, akkor fel­me­rül ben­nem, hogy 1.) hon­nan? 2.) miből? 3.) mi a […]

 • Olimpia Étterem

  Hét­főn Boró és Balázs tár­sa­sá­gá­ban Regi­vel meg­lá­to­gat­tuk a rég­óta áhí­tott Olim­pia étter­met. (Nem írom a cím­be, hogy Alpár utca, pedig az.) Rövi­den: jó, hosszan: iste­ni volt! Hosszas tana­ko­dás és gon­dol­ko­dás után a lányok 5, a fiúk 6 (ez csak egy ilyen irány­szám) fogást válasz­tot­tunk. (Ti. itt nincs étlap, nincs válasz­tá­si lehe­tő­ség, csak meg­mon­dod, hogy hány fogást […]

 • Rántott degu

  Hoz­zá­va­lók: — 2 húsos degu — tojás, liszt, zsem­le­mor­zsa a rántáshoz — só, bors Elké­szí­tés: Ha már ele­günk van a deguk­ból, akkor fog­juk őket, ölés-nyú­zás-fűsze­re­zés-paní­ro­zás, majd megesszük. Na jó, vicc volt. A deguk élnek, virul­nak, jól érzik magu­kat a Grand Hotel fan­tá­zia­ne­vű ket­rec­ben. Ilyen volt újon­nan, mutat­tam már? Most már per­sze nem így néz ki, mert ezek a […]

 • A hely, ahol futószalagon jön a vacsora

  Teg­nap este vol­tunk a Wasabiban. Jó volt, csak néha oko­zott gon­dot az, hogy nem tud­tuk, mit eszünk. — Regi, légy­szí­ves add oda azt a tofut, ami ott jön. — Tes­sék, Laci. (Laci eszik) — Hm, ez gesztenyepüré. Ugyan­így volt fél­re­ér­tés rán­tott sajt — sütő­tök és kacsa — méz­zel locsolt lazac viszony­lat­ban is. Más fél­re­ér­té­sek is vol­tak, de azok­nak […]

 • MilaBlog, epizode uno

  Eh, majd’ két nap után van most 5 per­cem, hogy kicsit írjak. Óra indul. Kedd: kicsit elnéz­tem a rep­csi­met, mert azt hit­tem, 6‑ra kell kiér­ni Feri­hegy­re, pedig iga­zá­ból akkor indult a gép :) De ez sze­ren­csé­re idő­ben kide­rült, úgy­hogy bőven elér­tem a jára­tot, és 19.40-kor sike­re­sen lan­dul­tunk (pedig ez volt a 13. repü­lé­sem, oszt még­is meg­úsz­tam). […]

 • Tortilla

  Még régeb­ben csi­nál­tunk fan­tasz­ti­kus tortil­lá­zó party‑t, két személyre. Hoz­zá­va­lók: tortil­la tész­ta (hiper­mar­kertek­ben kap­ha­tó, 8 dara­bos kiszerelésben); 1/2kg darált hús; tortil­la fűszer­ke­ve­rék (szin­tén nagyobb helye­ken beszerezhető); para­di­csom, salá­ta, hagy­ma, sajt stb.; alu­fó­lia. A húst kevés ola­jon jól meg­pi­rít­juk, és hoz­zá­ad­juk az egész zacs­kó fűszer­ke­ve­ré­ket. Nagyon sok­nak tűnik, de ennyi kell hoz­zá, mert így lesz nagyon finom, nagyon […]

 • Magyar-svéd koprodukciós kaja

  Svéd hús­gom­bó­cok svéd szósz­ban, svéd hagy­más magyar burgonyapürével Hoz­zá­va­lók: mire­lit svéd hús­gom­bó­cok az IKEÁ-ból; svéd szósz­por az IKEÁ-ból; svéd sült hagy­ma az IKEÁ-ból; bur­go­nya­pü­ré­por; tej, víz. Az össze­te­vő­ket meg­fe­le­lő sor­rend­ben, mennyi­ség­ben és ala­pos­ság­gal össze­ke­ver­jük, rászór­juk és/vagy meg­süt­jük, majd végül meg­esszük. Finom.

 • Padlizsánkrém hagymás módra

  Teg­nap­előtt vol­tunk ‘szkóz­ni, és majd­nem vet­tünk egy doboz pad­li­zsán­kré­met. Helyet­te inkább meg­néz­tük, milyen össze­te­vői van­nak, bevá­sá­rol­tunk, aztán teg­nap szé­pen elké­szí­tet­tük online recept alapján. Mi kell: — két kicsi padlizsán — három paprika — egy fej hagyma — két gerezd fokhagyma — majo­néz, só, bors, citromlé Namár­most, elő­ször is fogod a pad­li­zsá­no­kat meg a pap­ri­ká­kat, és […]

 • Kínai leves

  Három érde­kes­ség a kínai levesről. 1. Van egy hatal­mas üst vala­hol Kíná­ban, ahol mil­lió liter szám­ra főzik a kínai levest. Van egy hatal­mas szi­vattyú is ott, ami bele­nyom­ja a levest egy hatal­mas cső­ve­ze­ték­be, ami behá­lóz­za az egész Föl­det. A kínai étter­mek úgy nyíl­nak, hogy csi­nál­nak egy leága­zást ebből a veze­ték­ből, és úgy mérik ki a […]

 • Fogy a nemzet

  Meg én is. Főleg, mert az utób­bi három hét­ben átáll­tam a dél­ben­ka­ja­ren­de­lés-nem­va­cso­rá­zás c. kom­b­óra, ami némi Wii Fit­tel és foci­zás­sal kiegé­szít­ve meg­le­he­tő­sen jó hatás­fok­kal műkö­dik. Nem mon­dom, hogy egy­sze­rű, de hát a mai világ­ban sem­mi se az, brühü. Cse­ré­be viszont itt egy top­lis­ta (for­dí­tott sor­rend­ben, hogy izgal­ma­sabb legyen) az elmúlt hetek ebéd­je­i­ből. Nem íz alap­ján, mert […]