Süssünk-főzzünk maradékból

Van már nekünk kb. 10 sza­kács­köny­vünk, az elmúlt 4 hónap során vet­tünk is, kap­tunk is, meg elhoz­tuk innen-onnan. Jók ezek a sza­kács­köny­vek, csak ami­kor egy recept így kez­dő­dik, hogy “végy egy meg­nyú­zott kap­pant, két deci­li­ter szá­rí­tott füge­olaj-ece­tet, egy ser­cin­tés zsá­lyab­likk­fan­got és egy kávés­ka­nál száz­fű­lé-főze­tet”, akkor fel­me­rül ben­nem, hogy 1.) hon­nan? 2.) miből? 3.) mi a … lehet egy­ál­ta­lán ez a …: fűszer, állat, szósz vagy mi?

Szó­val az a jó és érde­kes sütés-főzés, mikor viszony­lag álta­lá­nos hoz­zá­va­ló­kat hasz­nál az ember — sze­rin­tem. Aztán az külön ext­ra, ha nem kell min­de­nért kör­be­utaz­ni a Föl­det, hanem elég benyúl­ni a szekrénybe/hűtőbe/fagyasztóba, és kez­dőd­het a cso­da. Ez tör­tént velünk.

Alap­anya­gok: néhány darab mara­dék lasa­gne-tész­ta­lap (csi­nál­tunk több­ször lasagnét, de mi több hús­sal és keve­sebb tész­tá­val sze­ret­jük, így min­dig meg­ma­rad pár tész­ta­le­vél); fél cso­mag pan­ga­si­us-filé (ez nem fel­vá­gás, hanem a leg­ol­csóbb, de még finom mire­lit hal­fi­lé a Tes­có­ban); egy cso­mag brok­ko­li (ez min­dig van itt­hon); egy doboz pasz­í­ro­zott para­di­csom (ez is); némi fok­hagy­ma (alap).

Kel­lé­kek: tep­si, muf­fin­sü­tő (!).

Köret: Muf­fin­sü­tő­ben sütött hal­fi­lé és brok­koli­da­ra­bok­kal
Az apró­ra vágott brok­ko­lit és hal­fi­lét halas fűszer­só­val íze­sít­jük. A muf­fin­sü­tő aljá­ra némi vajat rakunk, aztán mehet bele a brok­ko­li és a hal. 30 perc ~200 fokon, ennyi.

Főétel: Lasa­gne-tész­ta canel­lo­ni­ként, hal­fi­lé­vel tölt­ve, para­di­cso­mo­san
A lasa­gne-tész­tát két per­cig elő­főz­zük, majd ha meg­pu­hult, kivesszük a víz­ből. Vékony hal­sze­le­te­ket vágunk, rárak­juk a tész­tá­ra, majd fel­te­ker­jük. Min­den tekercs megy szé­pen egy­más mel­lé a kiva­ja­zott tep­si­be. A pasz­í­ro­zott para­di­csom­ba nyo­munk pár (négy!) gerezd fok­hagy­mát, rakunk hoz­zá bazsa­li­ko­mot, kicsit meg­rottyant­juk, aztán mehet rá a halas teker­csek­re. 30 perc ~200 fokon, ez is ennyi.

Nagyon finom, mennyi­sé­gi­leg meg négy adag lett.

3 Replies to “Süssünk-főzzünk maradékból”

  1. ez így fény­ké­pen nem túl gusz­tá­ra sike­re­dett, mit mond­jak:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *