Levelezésem a NAV-val, avagy hogyan kell külföldi jövedelmet (nem) leadózni Magyarországon

A minap Pont egy hónapja írtam egy levelet a NAV-nak, mivel 5 perc guglizás után nem tudtam kitalálni, hogy a külföldi jövedelmet hogyan kell bevallani. Így utólag átgondolva ott volt a szemem előtt a megoldás, de mégsem találtam. Nosza, írtam is egy hosszú, hivatalos levelet a NAV ügyfélszolgálatának.

Kedves NAV!

Tavaly március közepéig dolgoztam Magyarországon, azóta Svájcban dolgozom. Be kell jelentenem a svájci munkabéremet és adómat a 1253-ason? Ha igen, hogyan és miként?

Köszi,
Laci

Gondoltam, nem húzom el hosszan, mert akkor visszajogászkodnak nekem, azt meg úgysem értem. Pusztán a tényekre hivatkozó levelemmel tehát gyors sikert reméltem.

De nem történt semmi. Egy hét, két hét, négy hét, semmi. Aztán tegnap megjött a válasz. Először azt hittem, életfogytiglanra ítéltek, mert a ránézésre is kisregény hosszúságú levél nem lehet válasz egy ilyen primitív és egyszerű kérdésre.

Dehogynem.

Mielőtt továbbmennénk, egy dolgot szeretnék leszögezni. Tényleg alapos és átfogó választ kaptam, megválaszolták a kérdést, sőt, még kaptam hozzá némi olvasnivalót is. Az viszont vicces, hogy a 196 karakterem 9.104 karakteres lavinát indított.

Tisztelt Ügyfelünk!

Szia, Laci!

Tájékoztatjuk, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) jelenleg hatályos 2. § (4)-(5) bekezdése alapján a belföldi illetőségű magánszemély adókötelezettsége összes bevételére kiterjed (teljes körű adókötelezettség). A külföldi illetőségű magánszemély adókötelezettsége kizárólag a jövedelemszerzés helye alapján belföldről származó, vagy egyébként nemzetközi szerződés, viszonosság alapján a Magyarországon adóztatható bevételére terjed ki (korlátozott adókötelezettség). A nemzetközi szerződés előírását kell alkalmazni, amennyiben törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés e törvénytől eltérő előírást tartalmaz.

Magyar ember mindig adózik. Nem magyar ember (turista) csak a magyar jövedelme alapján adózik. Vannak egyéb szabályok is.

A Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az 1981. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséról szóló 1982. évi 23. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Egyezmény) rendelkezik.

Első óra: történelem. Ma 32 éve a kapitalista svejciek Budapestre látogattak, és kötöttek egy jóféle egyezményt a magyar betyárokkal.

A fentiek figyelembevételével először azt kell meghatározni, hogy Ön a jövedelem megszerzésekor belföldi, vagy külföldi illetőségűnek minősült, majd azt kell megállapítani, hogy az Ön által szerzett jövedelem az Egyezmény alapján hol (melyik államban) adóztatható.

Kitaláljuk, hogy magyar vagy-e, és hogy kell-e Magyarországon adóznod.

I. Illetőségre vonatkozó általános szabályok

Mindenek előtt tájékoztatjuk, hogy a magánszemély tényleges ILLETŐSÉGÉT egyrészt az illetőségre vonatkozó MAGYAR szabályok, másrészt az érintett KÜLFÖLDI ÁLLAM illetőségre vonatkozó előírásai, harmadrészt a két állam között fennálló, a KETTŐS ADÓZTATÁS ELKERÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ nemzetközi EGYEZMÉNY szabályai (jellemzően annak 4. Cikke) együttesen határozzák meg. Szintén megállapítható, hogy az Egyezmény szabályai döntőbíróként funkcionálnak, azaz amennyiben mind a magyar, mind a külföldi állam megállapította a saját belső joga szerint a magánszemély belföldi illetőségét, akkor ennek az ellentmondásnak a feloldására az Egyezmény szabályai szolgálnak.

Az Szja. tv. 3. § 2. pontja alapján belföldi illetőségű magánszemély többek között a magyar állampolgár (kivéve, ha egyidejűleg más államnak is állampolgára, és belföldön nem rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel).

Abban az esetben, ha egy magánszemélyt két állam a saját belső joga alapján egyaránt belföldi illetőségűnek tekinti, akkor a tényleges illetőség kérdését az Egyezmény illetőségről szóló Cikkét kell alkalmazni.

A tankönyvben ez az ún. kisbetűs rész.

TÁJÉKOZTATÁSUNKAT AZZAL A FELTÉTELEZÉSSEL ADJUK, HOGY ÖN MAGYAR ILLETŐSÉGŰNEK MINŐSÜL.

Szerintünk magyar vagy.

II. Az Egyezmény 15. Cikke tartalmazza a munkaviszonyból származó jövedelem adóztatása helyének meghatározására vonatkozó szabályokat.

Az Egyezmény 15. Cikk (1) bekezdés értelmében a 16., 18. és 19. Cikkek fenntartásával a fizetés, a bér és más hasonló térítés, amelyet az egyik Szerződő Államban (Magyarországon) illetőséggel bíró személy nem önálló munkáért kap, csak ebben az Államban (Magyarországon) adóztatható, kivéve, ha a munkát a másik Szerződő Államban (Svájcban) végzik. Amennyiben a munkát ott végzik, úgy az ezért kapott térítés a másik Államban (Svájcban) adóztatható.

Az Egyezmény 15. Cikk (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy tekintet nélkül az (1) bekezdésre, az a térítés, amelyet az egyik Szerződő Államban (Magyarországon) illetőséggel bíró személy a másik Szerződő Államban (Svájcban) végzett nem önálló munkáért kap, csak az először említett Államban (Magyarországon) adóztatható, ha
a) a kedvezményezett a másik Államban (Svájcban) a vonatkozó adóévben összesen nem tartózkodik hosszabb ideig, mint 183 nap, és
b) a térítést olyan munkaadó fizeti vagy olyan munkaadó nevében fizetik, aki nem bír illetőséggel a másik Államban (Svájcban), és
c) a térítést nem a munkaadónak a másik Államban (Svájcban) levő telephelye vagy állandó berendezése viseli.

A 15. Cikk (1) bekezdés rendelkezésének alapján Önnek, mint magyar illetőségű munkavállalónak a Svájcban végzett, munkaviszonyból származó jövedelme Svájcban adóztatható, azonban a 15. Cikk (2) bekezdésében foglalt konjunktív feltételek teljesülése esetén (vagyis ha a 15. Cikk (2) bekezdésben foglalt mindhárom feltétel teljesül) Önnek, mint magyar illetőségű munkavállalónak a Svájcban végzett, munkaviszonyból származó jövedelme mégis Magyarországon adóztatható (rövidtávú kiküldetés).

Akkor adózol kinn, ha ott vagy többet, mint itthon, és kinti cégnél dolgozol.

A levelében közöltekben nincs utalás arra vonatkozóan, hogy Ön Svájcban kiküldetés keretében végezne munkát, ezért vélelmezzük, hogy a Svájcban végzett jövedelmet egy Svájcban illetőséggel bíró munkáltatótól kapta. Ennek alapján az Ön esetében, mivel a 15. Cikk (2) bekezdésében foglalt konjunktív feltételek nem állnak fenn, azaz nem teljesül a 15. Cikk (2) bekezdésében foglalt mindhárom feltétel maradéktalanul, ezért ÖNNEK, MINT MAGYAR ILLETŐSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓNAK A SVÁJCBAN VÉGZETT, NEM ÖNÁLLÓ MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELME nem Magyarországon, hanem SVÁJCBAN ADÓZTATHATÓ.

Kiszámoltuk, hogy márciustól decemberig több mint 183 nap van, és úgy véljük, Svájcban nem egy türkmén cégnek dolgozol.

Az Egyezmény 23. Cikk (1) bekezdés a) pont szerint a Magyar Népköztársaságban a kettős adóztatást a következőképpen kell elkerülni: amennyiben a Magyar Népköztársaságban illetőséggel bíró személy jövedelmet élvez vagy vagyona van és ez a jövedelem vagy vagyon az Egyezmény értelmében a Svájci Államszövetségben adóztatható, úgy a Magyar Népköztársaság a b) és c) pontok fenntartásával ezt a jövedelmet vagy vagyont kiveszi az adóztatás alól.

A Magyar Népköztársaság a hanyatló (és kapitalista) Nyugat felé nemes gesztust gyakorol, és nem kér adót azon jövedelem után, amihez a Magyar Népköztársaságnak egyébként semmi köze sincs.

Az Egyezmény 23. Cikk (1) bekezdés c) pont szerint azonban a Magyar Népköztársaságban illetőséggel bíró személy olyan jövedelme vagy vagyona, amely az Egyezmény értelmében a Magyar Népköztársaságban ki van véve az adóztatás alól, a Magyar Népköztársaságban ennek a személynek a többi jövedelmére vagy vagyonára vonatkozó adó megállapításánál mégis figyelembe vehető.

Az Szja. tv. 7. § (1) bekezdés m) pont szerint jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján az adó alól Magyarországon mentesített azon jövedelmet, amelyet egyébként az összevont adólapba kellene beszámítani. Ugyanakkor az Szja tv. 3. § 75. pont ab) alpontja az éves összes jövedelem számításánál figyelembe kell venni a törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján az adó alól Magyarországon mentesített azon jövedelmet, amelyet az összevont adólapba nem kell beszámítani.

Azért írd be az adóbevallásodba, hogy mennyit kerestél, mert szeretjük azt tudni. Bennünk megbízhatsz!

ÖSSZEGEZVE A FENT ÍRTAKAT: HA ÖN MAGYARORSZÁGON BELFÖLDI ILLETŐSÉGŰ ÉS SVÁJCBAN VÉGZETT MUNKÁRÓL VAN SZÓ, AKKOR AZ EBBŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM SVÁJCBAN ADÓZTATHATÓ, AMENNYIBEN AZ EGYEZMÉNY 15. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK NEM TELJESÜLNEK MARADÉKTALANUL.
EZ A JÖVEDELEM AZ EGYEZMÉNY SZERINT MAGYARORSZÁGON MENTESÍTETT AZ ADÓ ALÓL, MIVEL AZONBAN ÖNNEK MAGYARORSZÁGRÓL IS SZÁRMAZOTT JÖVEDELME A KÖZÖLT INFORMÁCIÓK ALAPJÁN, ÍGY TÁJÉKOZTATÓ ADATKÉNT A 2012. ADÓÉVRŐL SZÓLÓ 1253 SZÁMÚ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁS 44. SORÁBAN KELL FELTÜNTETNI A SVÁJCBAN SZERZETT, NEM ÖNÁLLÓ MUNKÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMET.

Lackó, ha megnyitod az AbevJavát (ami egy igazi hungarikum), akkor a 44-es sorba írd be azt az összeget, m’kay?

Végezetül utalni kívánunk arra, hogy az Szja tv. 5. § (7) bekezdése szerint a külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást, valamint bármely bizonylaton külföldi pénznemben megadott, az adó mértékének meghatározásához felhasznált adatot a 6. § rendelkezéseinek figyelembevételével a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos devizaárfolyamának, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani.
Az Szja tv. 6. §-a alapján a külföldi pénznemről történő átszámításhoz bevétel esetében – ha e törvény másként nem rendelkezik – a BEVÉTELSZERZÉS IDŐPONTJÁBAN, kiadás esetében a teljesítés időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni.

Ha a svájci fizetésedet Svájcban svájci frankban kaptad (van rá esély), akkor eltölthetsz azzal egy boldog egy fertályórát, hogy egyesével átszámolgatod az MNB-árfolyamokkal forintra

Ettől eltérően ha a bevételt külföldi pénznemben szerezte, vagy ha a kiadást külföldi pénznemben fizette ki, és rendelkezik a bevétel megszerzése időpontját (a külföldi pénz eladását) követő 15 napon, illetve kiadás esetén a teljesítést (külföldi pénz vételét) megelőző 15 napon belül PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ÁLTAL az adott külföldi pénz eladását/vételét igazoló, a nevére kiállított bizonylattal, akkor a figyelembe vett ÁRFOLYAMOT a bizonylat szerinti összeg mértékéig alkalmazhatja a forintra történő átszámításhoz.

Ha voltál olyan hülye, és forintot vettél, akkor számolhatsz azzal az árfolyammal.

Lehetőség van arra is, hogy a leírtaktól eltérően – választása szerint – az adóelőleg, adó megállapításához a bevétel forintra történő átszámítására a megszerzése NAPJÁT MEGELŐZŐ HÓNAP 15. NAPJÁN ÉRVÉNYES MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMOT, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot alkalmazza.

Még mindig nem elég bonyolult a törvény, ezért beleraktunk még egy §-t.

Itt vetném közbe, hogy ennek az árfolyamszámításnak azért nincs a világon semmi értelme, mert a bruttó jövedelmemet nem mondom meg (nem is kell). Innentől kezdve aztán hót mindegy, hogy az X-et szorzom 220-szal, vagy az Y-t 230-cal. Good luck!

Természetesen a fentiekben említett forintra történő átszámításnál a bruttó jövedelmet kell alapul venni.

A bruttó béreddel számoljál. Tudod, ez az, ami Svájcban a nettó 110%-a, Magyarországon a nettó 200%-a.

Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatjuk, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.

Köszi, hogy elolvastad a levelünket. Ha így jársz el, még mindig megbüntethetünk, ez van.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
Tájékoztatási Főosztály

Marika a 3-as szobából.

30 Replies to “Levelezésem a NAV-val, avagy hogyan kell külföldi jövedelmet (nem) leadózni Magyarországon”

 1. De Lacko, ha beirod a 44es sorba, akkor az megemeli az adoalapodat es pengethetsz bátran nem? Legalabbis en ezeket olvastam eddig.

 2. én beírtam, és már vissza is kaptam azt a pénzt, ami egyébként jár (pl. önyp-befizetés miatt), szóval szerintem nem kell pengetni :)

 3. Szerintem egyébként marhára nem kell bevallani, csak a Mo-n szerzett jövedelmedet, ha több mint 180 napot egy más országban éltél – vagyis Svájcban kell bevallanod a magyar jövedelmedet. Annyi a trükk, hogy a jövedelmet és a befizetett adót is be kell vallanod – ha alacsonyabb az adókulcs, akkor nem kell fizetned, de pl. én fizettem a magyar jövedelmem után (leadózva 16%-kal) Ausztriában (adókulcs: 43,5%) – elég sokat.

 4. a 1453-ason változott, az 50-es az új 44-es.

  “A kettos adóztatást kizáró egyezmény szerint belföldön az adó alól mentesített jövedelmet a 1453-as számú személyi jövedelemadó bevallás 50. sorában kell szepeltetni.”

  karakterhűen idéztem a navos válaszból, tehát az összeget nem szerepeltetni, hanem szepeltetni kell, jelentsen ez bármit is. én mindenesetre beírtam.

 5. Szia Laci,

  Abban tudsz segíteni, hogy külföldről származó jövedelem esetén rendelkeznem kell egy részletes listával, hogy melyik hónapban, pontosan mikor és milyen összeget (pontosabban juttatást) kaptam (hogy át tudjam váltani forintra a bevételszerzés időpontjában fennálló árfolyam szerint, ahogy a levélben áll)? Jelenleg csak egy összegem van a teljes évre, ez így ok? Ha igen, milyen árfolyamot kell ilyenkor használni erre az egy összegre, ezt Te hogy kezelted?

 6. nem tudom, hogy van-e éves középárfolyama az mnb-nek, ha van, azt lehet szerintem ilyenkor használni. illetve továbbra is az van, hogy a nem-huf bruttót nem tudják, ergó akármennyit megszorozhatsz bármennyivel, és a végeredményt kell csak megadni.

 7. Szia Laci!
  Abban tudsz segíteni,hogy az előlapon mit kell be-X-elni abban az esetben, mikor külföldön szerzett-adózott jövedelem van csak? Ügyfélkapun keresztül adom be,ki is töltöttem,de hibát ír az előlapon megjelölt pontokkal kapcsolatban. Előre is köszi,ha tudsz segíteni és a választ is.

 8. bocs, nem tudom, már hónapokkal ezelőtt csináltam. talán azt kell ikszelni, hogy minden lapot ki szeretne az ember tölteni, nem őstermelő stb.

 9. :D Hát ez nagyon nagy….. magyar válasz magyarra fordítva, igazán hasznos olvasmány! Köszönöm ezt a 10 perc nevetést! :)

 10. Ha ezt valaki 2016-ban olvassa:

  Ha csak külföldön volt bevételed és ott is adóztál, akkor majdnem biztos, hogy nem kell adóbevallást csinálni (feltéve, hogy ebben az időben külföldi illetőségű voltál, vagyis ott éltél, és van kettős adóztatást elkerülő megállapodás) (1553 kitöltési útmutató 3. oldal)

  Ha magyar és külföldi bevételed is volt, akkor az illetőség szerint kell adózni (itt jön be a sok maszlag a 4. cikkelyről). Gyakorlatilag ha itthon is és külföldön is dolgoztál és MUNKABÉRT kaptál alkalmazottként (tehát nem vagy sem élsportoló, sem magánvállalkozó rúdtáncos), valamint a munkavégzés idején az adott országban laktál, akkor a főszabály az, hogy ott adózol ahol a bért megkerested. Magyar fizu után itthon, külföldi fizu után külföldön (ha van kettős adóztatást elkerülő egyezmény, a legtöbb ország azért ilyen, de azért Panamára rákeresnék…).

  Ezt a külföldi bruttó fizut kell forintra átszámítani, és az idei, 1553-as bevallásban az 57. sorba (egyéb adatok) beírni.
  Mivel ez csak tájékoztató adat, valószínűleg a kutyát nem fogja érdekelni, hogy pontosan milyen árfolyamon váltottad át (hacsak nem 100 milliós nagyságrendet írsz be), de nekem a kézenfekvő megoldásnak a megelőző havi 15-i MNB árfolyam tűnik.

 11. Hú, ez az automatikus szótagolás a sorok végén nagyon jól működik…

 12. Sziasztok,

  Épp most küzdök az adóbevallással. Én Dubai ban dolgozom egy multi cégnél, előtte is ugyanannál a cégnél voltam Mo-on. 2015 júli 1-től vagyok kint de itteni szerződéssel, otthon felmodtam szóval nem kiküldetés.

  Na most kettős adózásról van egyezmény de ez elég friss a NAV nál is nehezen találtak rá mikor kérdeztem de végül meglett.
  Kicsit én is nehézségbe ütköztem a belföldi illetőségű személy megállapitása stb pontoknál.

  Van valaki hasonló cipőben, úgy értem szintén Dubai és adóbevallás?

  Kiváncsi lennék más hogy értelmezi/oldja meg.

  Köszi
  Gábor

 13. Kedves Laci!

  Köszi az információt, sokat segített a magyarázatban. Nekem is elég kínai ez az egész. :)

 14. Sziasztok,
  az árfolyam attól függ, hogy melyik nap kaptad meg a pénzt -vélelmezhetőleg – a bankszámládra, azaz ha 12 alkalommal kaptál egy évben fizetést, akkor 12 különböző árfolyamot kell figyelembe venni.

 15. Ha beírod a keresőbe, hogy “4. számú információs füzet
  Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása,
  és járulékkötelezettsége” egy pdf fájlba töltheted le, és nagyon jól levezeti az illetőség kérdését!
  Ha júni 30-ig volt adóköteles jövedelmed, akkor azt bevallod a szokásos sorba – sorazonosan állítják ki a magyar cégek az év végi adóigazolást-, a júli 1 után keletkezettet külföldi jövedelmedet, pedig a B oldal 57. sorába. Ez nem növeli az összevont adóalapot, csak tájékoztató jelleggel kell a NAV-nak (hogy lám-lám ennyi pénztől esett el kishazánk…)

 16. Kedves Laci!
  Rendkívül szórakoztató perceket okoztál, mindamellett nagyon korrekt módon összefoglaltad, nagy gratula!

 17. Kedves Gábor!

  Én is Dubaiban vagyok és nekem ezt írta a könyvelőm:
  “Az átszámításnál a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalos devizaárfolyamát, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell alkalmazni.”

  Mivel az AED-t nem jegyzi az MNB, elkezdtem keresni az euroban megadott árfolyamot, de nem leltem.

  Van esetleg tipp?

  Köszi, Béla

 18. itt van minden mnb-s árfolyam:
  https://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes

  AED itt sincs ugye. én tetszőleges másik oldal hivatalos árfolyamát használnám, pl. ezt:
  http://www.xe.com/currencycharts/?from=AED&to=EUR&view=2Y

  innen megvan az EURO érték, azt lehet már egyszerűen forintosítani. mivel a bruttó jövedelmedet AED-ben nem mondod meg (ld. fenn), ezért teljesen mindegy, hogy mivel számolsz, nem tudják ellenőrizni. rakd el valahova az árfolyamokat, amikkel számoltál, ha véletlenül valaki kérdené, akkor tudjál mit mondani.

 19. Szintén Svájc, és nem volt Mo-i jövedelmem a tavalyi évre, ebben az esetben ha jól értem, az adóbevallásom az 1 db tájékoztató adatot fog tartalmazni (a kinti keresetem)? Vagy ilyen esetben nem is kell egyáltalán adóbevallást küldeni? üdv

 20. én addig csináltam adóbevallást, amíg igényeltem vissza pénzt (ez még 2012-re és 2013-ra ez sikerült), utána pedig még 2014-ben csináltam egy ilyen tájékoztatós bevallást, mert lendületben voltam. ha nincs adóköteles jövedelem, nem kell bevallani a semmit.

  mivel sem jogász, sem okleveles jogértelmező nem vagyok, ezért nem kívánok senkinek sem problémát okozni ezzel. érdemes a navhoz fordulni. én speciel már nem adózom, és eddig nem volt ezzel gondom.

 21. NEm tiszta számomra, hogy akkor most a bruttó vagy a nettó külföldi bér átszámításával kell számolni?

  Ellentmondásos az erre utaló rész. Egyszer azt írod, h nem kell bruttót megmondani, utána meg pár sorral lejjebb, h a bruttóval kell számolni.

  szóval?

 22. nem kell megmondanod a bruttó béredet az adott pénznemben, csak számolsz vele.

  pl. 240.000 frank az éves fizetésem. (de jó lenne.) ezt nem mondom el senkinek. (csak kiírom a blogomra.) havi 20.000 frankot kapok. ezt beszorzom januárban mondjuk 290 forint / frankkal, februárban 295 forint / frankkal, … szóval a bruttó béremet nem mondom meg, csak számolok vele.

 23. Végül nem matekoztam sokat, egy kb árfolyamon átváltottam ami 75huf/Aed volt és azt irtam be… Mivel tájékoztató adat nem hiszem hogy ezzel probléma lenne, igy is jó fej voltam hogy feltüntettem.

 24. Sziasztok!

  Nagyon hasznos olvasmány, én is ezzel szenvedek most. osztrák és magyar adóbevallás..Az itthoni automatikusat már megtekintettem az ügyfélkapun, de nem mertem elfogadni, mert nem tüntettem fel az osztrák munkát (6 hónap).
  Az osztrák adóbevallásomhoz, ami kötelez,mert 2 munkahelyen is dolgoztam kint, kérik az igazolást a magyar adózásomról..
  Szerintetek problémát okozhat, ha nem módosítom a magyar tervezetet és így kimarad belőle a tájékoztató osztrák jövedelem? Jár érte büntetés?

  Nagyon köszi:)

 25. adóalap növelő, de nem adóköteles, mivel külföldön adózod le. ettől függetlenül be kell vallani, ha nem, és kiderül, akkor büntethetnek. miért nem írod be az osztrák jövedelmet? mert akkor nem tudod automatikusan elfogadni? azt a 10 perc szöszmötölést szerintem megéri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *