Regi és Laci közlekedik


Teg­nap 5 körül végez­tem, szó­val szé­pen haza­in­dul­tam. Nem kocsi­val men­tem, így vonat­tal kel­lett haza­jön­nöm Göd­re. 17:25-kor indult a gyors­vo­na­tom a Nyugatiból.

17:25: Laci felül a vonat­ra. Elő­ző­leg meg­kér­de­zi a kala­uzt és Regit is, hogy a Vác-Szob gyors megáll‑e Fel­ső­gö­dön. Meg ám.

17:26: Laci elme­rül a JAVÁ‑s Sudo­ku gyönyöreiben…

17:55: Laci fel­eme­li a fejét, hisz las­san le kel­le­ne száll­nia. (Laci eddig kb. 30 alka­lom­mal ment haza vonat­tal, az ese­tek 95%-ban személyvonattal…)

17:56: Laci meg­lep­ve kons­ta­tál­ja, hogy isme­ret­len kör­nyé­ken zötyög a vonat.

17:57: Bánya­ta­vak mel­lett visz az út észak­ra. Mint­ha most hagy­ták vol­na el Sződöt.

18:00: Leszál­lás — Vác-Alsó­vá­ros üdvöz­li Önöket!

18:01: A fel­dúlt Laci fel­hív­ja Regit, aki mit sem sejt. Laci ordi­bál, de magá­ra dühös, per­sze ezt Regi nem tud­ja, ezért bonyo­ló­dik a tör­té­net. Laci meg­ké­ri Regit, hogy jöj­jön má’ érte ide, e.

18:03: Regi beül az Ibi­zá­ba. Laci nyu­gat­nak tart, a 2‑es út fele.

18:05: Regi útel­ágaz­ho­zá útel­ága­z­ásó útel­ága­zás­hoz érkezik.

18:10: Regi Fót­nál letér a 2/a‑ról, hogy visszaforduljon.

18:15: Regi Pöstön :)

(…)

18:40: Regi lég­vo­nal­ban 200 méter­re van a kiin­du­lá­si ponttól.

18:50: Regi és Laci talál­koz­nak Vácott!

Tanul­ság: Laci ne sudo­kuz­zon, vagy ha igen, akkor se, vagy ha még­is, akkor ne kia­bál­jon a tele­fon­ba, főleg akkor, ha Regi­vel beszél.

, ,

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.