Greetings from Tschephel


Sze­vasz­tok. Ez itt az első bejegy­zés Cse­pel­ről, ami nem­so­ká­ra — nem tud­ni mennyi­re, de átme­ne­ti­leg — az ott­ho­nunk lesz. Szó­val most min­den izgi, mert új lakás, új hely, új minden.

Épp men­tünk le a kocsi­hoz, mikor a ház­ból kilép­ve lát­tunk vala­mi kis moz­gó izét. Mint utóbb kide­rült, ez vala­mi lüke egér­ke volt, ami össze-vissza mász­kált előt­tünk, mint­ha a két hát­só lábán tipe­gett vol­na, plusz vak­nak is tűnt. Mond­tuk, hogy sze­gény, néze­get­tük, aztán elza­var­tuk, hogy ne legyen láb alatt — ara­nyos kis sző­rös állatka.

Aztán fél óra múl­va már a lakás­ban ren­dez­get­tük a dol­go­kat ide-oda, mikor kimen­tünk a kony­há­ba, vil­lany fel­kapcs, és baz­zeg, ott egy egér. Végig­fu­tott a kony­ha­szek­ré­nyen, aztán át a hűtő­re, és beug­rott mögé. Pont ugyan­úgy nézett ki, mint a len­ti tesó­ja, de ez a büdös dög job­ban teszi, ha elköl­tö­zik innen, mert vagy ő marad itt, vagy mi. Illet­ve mi mara­dunk, az tuti, viszont ő hol­nap kap majd egy adag pat­kány­mér­get és/vagy egérfogót.

Egyéb­ként min­den tök jól ala­kul. Regi ren­ge­te­get dol­go­zik a laká­son, bevá­sá­rol min­dent nap­köz­ben, ami­re szük­ség van (a tel­jes­ség igé­nye nél­kül: kony­ha­ru­hák, sző­nye­gek, WC-desz­ka, WC-papír tar­tó, für­dő­szo­bai pol­cok, kony­hai esz­kö­zök, szennyest­ar­tó etc. stb. …), aztán este pako­lás együtt, szép las­san min­den átke­rül ide. Meg­volt az első befi­ze­tett “köz­üze­mi szám­la” is. Juhé.

Min­den jót, netünk még nincs, de kap­tunk kölcsön :)

, ,

5 hozzászólás a(z) “Greetings from Tschephel” bejegyzéshez

  1. észa­ki szé­les­ség: 47 és valamennyi
    kele­ti hosszú­ság: 19 és egy kicsi

    (a pon­tos koor­di­ná­tá­kat nem mon­dom meg, haha.)

  2. nincs, csak tet­ves ege­rek. a pat­kány­mé­reg meg­öli az ege­ret? van olyan, hogy egér­mé­reg? ezek a világ nagy kérdései.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.