Kategória: quebec

  • Utazás QC-be

    Nos, vasár­nap neki­vá­gok, és eluta­zom egé­szen Kana­dá­ig. A cél Que­bec, amit én kono­kul Kve­bek­nek fogok mon­da­ni. Kve­bek­ről azt kell tud­ni, hogy kb. 500.000, agg­lo­me­rá­ci­ó­val együtt 1.000.000 ember lak­ja, akik leg­in­kább fran­ci­á­ul beszél­nek. Maga a város több mint 400 éves (est. 1608), ez Észak-Ame­ri­ká­ban nagy szó. Ami első kör­ben vic­ces lesz, az az oda­út. Két átszál­lás, egy […]