Kategória: alkohol

 • 15mp, mi?

  Sza­vaz­ni lehet itt (zizz.hu), de inkább talán mégse. A for­ga­tás alatt sen­ki sem sérült meg. A hüvelyk­uj­jam magá­tól is vissza­haj­lik ennyi­re, a töb­bi csak show. Figyel­jük a sapkámat!

 • Karaoke, mindenki boldog

  EFOTT 2009, Baja Edda: A kör. Elő­ad­ják: Buci, Bálint, isme­ret­len lány, Laci, Annus­ka, Regi. Az nem (csak) az én hangom.

 • EFOTT 2oo9

  Csak sza­ba­don lenyú­lok egy egész cik­ket az Index­ről, de csak scre­ens­ho­ti­lag.

 • Gabó szülinapi bulija…

  … jó volt :) Regi­vel debü­tál­tunk, mint buda­pes­ti fia­tal­ság, és vég­re egy­szer nem kel­lett vala­me­lyi­künk­nek józan­nak marad­nia ahhoz, hogy haza­me­hes­sünk. Per­sze lehet, hogy jobb lett vol­na, mert nagyon nehéz egy nap ez a mai mind­ket­tőnk szá­má­ra, de sebaj. Úgy fél 3‑ig vol­tunk a Drönk­ben ( tánc! :) ), aztán meg­in­dul­tunk haza­fe­le gya­log, de nagyon hamar (a Gold­mann téren) […]

 • Pálinkafeszt’ és villanyszerelés

  Elő­ször is: huh. Másod­szor is: jáj. Szó­val vasár­nap este talál­koz­tunk, mert­hogy pálin­ka­fesz­ti­vál utol­só nap volt. 1400 a beug­ró, ami­ben ben­ne volt egy 500-as pál­esz­ku­pon, meg egy kis páleszpohárka. Ami jó volt: Boly­hos-féle ágyas­pá­lin­kák, Béké­si-féle mézes vilmoskörte. Ami rossz volt: Béké­si-féle disz­nó­to­ros pálin­kák, meg hogy a töb­bi “ter­mék­re” nem is nagyon emlék­szem. Ezen­kí­vül drá­ga volt az egész, […]

 • Galamb

  Az előbb elcsat­tant fel­re­pült egy, és a klí­ma fel­ka­var­ta. Fúj.

 • Farádon keresztül vezet az út a Voltra”

  Hatal­mas volt ez a pén­te­ki Volt, kár, hogy kicsit berúg­tunk. Köszön­jük a majd’ fél liter mézes barack pál­eszt Ger­gő­nek, aki volt olyan balek, hogy két cigi­ért leitas­son min­ket hár­mun­kat (gyk. Regi, Bálint, Laci, még gyk. ez a Ger­gő egyik known Ger­gő­vel sem azo­nos, hanem egy vad­ide­gen srác). És Valcs­nak meg a ven­dég­lá­tást, sőt, bera­kom a […]

 • Másfél

  Huhh. Kell most egy kis pihe­nés. El is mon­dom, hogy mi volt az elmúlt napok­ban, mert ilyet se csi­nál­tam rég. Szer­da haj­nal, reg­gel, dél­előtt. Hm… :) Szer­da dél­után. Val­szám ZV ered­mény­hir­de­tés. Fél óra sor­ban­ál­lás után kide­rült, hogy négy oldalt tele­ír­va, egy hibát vét­ve nem kap­ha­tok ötöst, mert csak. Tény­leg főben­já­ró bűn “tel­je­sen függetlenek”-et írni “páron­ként kizá­ró­ak” helyett, […]