Teraszkert 2024 v1

írta:

| kategória:

Mivel nem­so­ká­ra köl­tö­zünk, ide­je gyor­san meg­néz­ni, mi folyik a tera­szon, mert nem­so­ká­ra már nem így néz majd ki! Ez a bejegy­zés a v0 foly­ta­tá­sa, értelemszerűen.

Leg­utóbb a krump­li­val kezd­tem, így legyen most is az első fotó erről!

Ahogy lát­szik, szé­pen meg­nőtt a bur­go­nya, abszo­lút nem zavar­ja, hogy alig van föld­je a virág­lá­dá­ban. Alat­ta bal­ra egy főnix mód­já­ra elszá­radt majd újra fel­tá­madt leven­du­la zöl­dell, egy sima bazsa­li­kom, illet­ve egy afri­kai kék bazsa­li­kom, a méhek imádják.

Bal­ra két nap­ra­for­gó, szin­tén új iga­zo­lá­sok, aztán egy csi­li, egy elbur­ján­zó kor­ri­an­der és egy sze­dett-vedett snid­ling. Ez utób­bi ket­tőt lehet­ne már enni, de olyan szé­pek, nem?

Ahogy lát­szik, jól áll a boros­tyán, már két­szer per­me­tez­tem dohány­lé­vel (a tet­vek nem sze­re­tik annyi­ra). Mel­let­te jön­nek sor­ban a pet­re­zsely­mek, csi­lik, a lábas izé­ben zsá­lya, ore­gánó, és ami ugyan alig lát­szik, de ren­ge­teg, a rácso­kon kinyú­ló roz­ma­ring. Illet­ve a bicik­lim hát­só kere­ke, mert hol más­hol tar­ta­nám, mint a teraszon.

Nem tudom, mi a gond itt, de vala­mi­ért bebö­dö­röd­tek a para­di­cso­mok leve­lei, de sze­ren­csé­re  csak ennek a ket­tő­nek a tucat­ból. Meg is sér­tőd­tek, és nem nőnek, de nem baj, mert ter­més így is lesz.

Ezek már job­ban néz­nek ki, 2 méte­res­re nőt­tek, van raj­tuk már most vagy 50 zöld para­di­csom, lesz ter­més bőven!

Ez pedig a juhar­fa, ami elszá­radt és elfa­gyott, így vissza­met­szet­tem 40 cen­ti magas­ság­ban, szé­pen kinőtt még­is egy új ág, meg fog maradni!


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük