Gyorshír — svájciak lettünk! 🇨🇭

írta:

| kategória: ,

2010. júli­us 26-án lép­tem éle­tem­ben elő­ször sváj­ci föld­re. Kana­dá­ból utaz­tam haza, és mivel volt pár órám az átszál­lás között, bevo­na­toz­tam Zürich­be, és rög­tön bele­sze­ret­tem a hideg és esős sváj­ci nyárba.

2012. már­ci­us 9‑én érkez­tem élet­vi­tel­sze­rű­en Zürich­be. Más­fél órá­nyi alvás után rög­vest bank­szám­lát és tele­fon­szá­mot nyitottam.

2012. már­ci­us 12-én kezd­tem dol­goz­ni. Azóta is ugyan­an­nál a cég­nél és főleg ugyan­an­nál az ügy­fél­nél, és még nem uncsi.

2012. május 5‑én érke­zett meg a csa­lád utá­nam. Regi­vel pont aznap vol­tunk 5 éve­sek, szép évfor­du­ló volt, hogy új ország­ban egye­sült a család.

( … 10 év sváj­ci lét … )

2022. júni­us 1‑én adtuk fel a borí­té­kot, ami­vel jelez­tük Svájc felé azon szán­dé­kun­kat, hogy sze­ret­nénk csa­lá­di­lag sváj­ci­ak­ká lenni.

2023. augusz­tus 30-án vol­tunk a város­há­zán, ahol sike­res írás­be­li és szó­be­li vizs­gát tettünk.

2024. júni­us 14-én let­tünk hiva­ta­lo­san sváj­ci­ak, aznap, ami­kor a 40. szü­le­tés­na­po­mat ünnepeltük.

2024. júni­us 18-án kap­tuk meg a leve­let, amit még pén­te­ken adtak fel.

Einbürgerung


Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük