Szkvas

Csü­tör­tö­kön vol­tunk sk szk fal­lab­dáz­ni. Ez egy nehéz sport. Veszé­lyes és moz­gá­sos.

A terem, ahol vol­tunk nem tűnt szab­vá­nyos­nak, mint­ha kicsit szé­le­sebb, hosszabb és maga­sabb lett vol­na, mint kéne. De leg­alább jött le a vako­lat a falak­ról. Per­sze tök kez­dő­ként ez is töké­le­te­sen meg­fe­lelt nekünk, köl­csön­ütő­vel meg fris­sen vett lab­dá­val nem is vágy­tunk egy beka­me­rá­zott üveg­te­rem­be.

Unal­mas ez a blog, nem? De. Erre is ki kel­le­ne vala­mit talál­ni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *