Biciklit vennék

Jöt­tem haza bicaj­jal, már Weker­lén vol­tam, fél km-re az édes ott­hon­tól. Az Esze Tamás utcán teker­tem, mint min­dig. Egy­szer­csak a jár­dán ész­re­vet­tem Regit az iker­ba­ba­ko­csi­val. (Ebben per­sze segí­tett az is, hogy Regi kiál­tott egy jó nagyot.) Lehúzódtam…

A tör­té­net foly­ta­tá­sa előtt néhány known issue a bicajról:

 • rossz a váltó,
 • ereszt mind­ket­tő kerék,
 • akut olaj­hi­ány miatt akad a lánc,
 • nem fog a hát­só fék…

Lényeg a lényeg: mikor letér­tem az asz­falt­ról, a tapa­dá­som egy han­gya­bo­ká­nyit csök­kent a poros kavi­cson. Az első kere­ket blok­ko­lá­sig fékez­tem, ami­től a bicaj vésze­sen meg­dőlt. Mivel én eköz­ben Regi­é­ket néz­tem, egyen­sú­lyo­mat vég­ér­vé­nye­sen elvesz­tet­tem. A követ­ke­ző pil­la­nat­ban kis csa­lá­dom előtt (azért nem “sze­mük lát­tá­ra”, mert a lányok alud­tak) egy olyan ele­gáns esést mutat­tam be, mint egy részeg, transz­vesz­ti­ta turis­ta (ne feled­jük el, már hideg van, így újra hor­dom Regi bicik­lis cica­na­ci­ját; plusz az elma­rad­ha­tat­lan háti­zsá­kot, rövid­nad­rá­got, HK‑s pulcsit).

Most el let­tem tilt­va a brin­gá­zás­tól, szigorúan.

(…)

Ven­nék hasz­nált, meg­bíz­ha­tó, stra­pa­bí­ró váro­si bicik­lit. Ugyan­itt 10+ éves, meg­bíz­ha­tónak nem nevez­he­tő, stra­pa­bí­ró moun­tain bike eladó.


Comments

4 hozzászólás a(z) “Biciklit vennék” bejegyzéshez

 1. vide­ót, vagy meg sem történt!

 2. Nessie avatar
  Nessie

  Én ugye egy­részt hasz­nált brin­gát ven­nék, mert az ugye olcsó és álta­lá­ban eladás előtt rend­be­rak­ják és akkor egy ide­ig nem kell vele fog­lal­koz­ni. A múlt­kor új brin­gát is kér­dez­tem a ked­venc brin­ga­bol­tom­ban (www.luongo.hu, a Jásza­i­nál) és ott aján­lot­ta kb. 35.000 forin­tért egy három­se­bes­sé­ges, agy­vál­tós váro­si brin­gát, sár­há­nyó­val, trekking gumik­kal, kont­rá­val, cso­mag­tar­tó­val és azzal a fel­aján­lás­sal, hogy ha nem tet­sze­nek a sebes­sé­gek, akkor kicse­ré­lik a szél­ső tár­csá­kat és akkor jobb lesz, az agy­vál­tó pedig nem baszó­dik el és tuti meg­bíz­ha­tó kis can­ga. (Ez úgy került szó­ba, hogy meg­kér­dez­tem, ki az a hülye, aki bejön és meg­ve­szi a fel­akasz­tott 800.000 forin­tos brin­gát és mond­ta, hogy két hete vit­tek el egy olyat.)

 3. tele van az oldal mysql error­ral, így nehéz néze­lőd­ni online :)
  majd meg­né­zem személyesen.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük