Categories
állatok vicc

Rózsabokor legyilkolása — CHECK

Lin­dá­val kimen­tünk a kert­be, és elő­re meg­fon­tolt szán­dék­kal meg­öl­tük a rózsa­bok­rot. Egy ekko­ra rózsá­val a kert nem kife­je­zet­ten gye­rek­biz­tos, mikor leg­utóbb két kis kölök fut­ká­ro­zott fel-alá, per­cen­ként akadt fenn hol egyi­kük, hogy mási­kuk. (Mond­juk addig leg­alább Lin­da pihen­he­tett, mert őt ker­get­ték.)

Rég volt már JS-es fotó­cse­re, tehát tes­sék a kép­re men­ni egér­rel.

Rózsabokor

Lin­da, a rózsa­bo­kor­evő vér­mopsz.

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

2 replies on “Rózsabokor legyilkolása — CHECK

mond­juk az még odébb van, hogy gye­rek­biz­tos­sá kell­jen ten­ni a ker­tet :-)

ja, de mi is sok­szor fel­akad­tunk a tövi­sek­re, szó­val a mi biz­ton­sá­gunk érde­ké­ben is hasz­nos volt ez az irtás.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *