Kategória: insanity

 • Insanity, 2. hónap

  írta:

  | kategória: ,

  No, eltelt egy újabb hónap, és az Insa­nity edzés hiva­ta­lo­san véget ért. Én egyéb­ként nem hagyom abba, csi­ná­lom tovább kicsit sza­ba­dabb prog­ram­mal júli­us­ban (ter­ve­im sze­rint a sza­bad­ság alatt is, amíg ott­hon leszünk), aztán augusz­tus­tól újra­kez­dem az egé­szet, kicsit fesze­sebb tem­pó­val és diétával. Mit is mond­hat­nék a máso­dik hónap­ról? Talán azt, hogy ehhez képest az első…

 • Insanity, 1. hónap

  írta:

  | kategória: , ,

  Bő egy hónap­pal ezelőtt Regi talál­ta meg az Insanity‑t (itt). Első­re (már­mint első emlí­tés­re, nem első kipró­bá­lás­ra) nagyon nem tet­szett, én az összes ilyen ugra-bug­ra dol­got rossz szem­mel nézem. Mond­tam, hogy “biz­tos tönk­re teszi a tér­de­ket”, és részem­ről le is volt tud­va a test­moz­gás. Pár hónap­ja kivit­tem már a kett­le­bellt az erkély­re, jó az idő,…