Kategória: régi

 • Versek

  írta:

  | kategória: , ,

  A 15 éves érett­sé­gi talál­ko­zó margójára. Négy­so­ro­sok, avagy “Jaj, milyen leverõ!” 2002.05.09. Szó­val az úgy tör­tént… Nagyon unat­koz­tunk német órán, köz­vet­le­nül iro­da­lom után, és azon gon­dol­koz­tunk, Örkény Bal­la­da a köl­té­szet hatal­má­ról címû egy­per­ce­sé­ben mi lehe­tett az az omi­nó­zus négy sor, amitõl a tele­fon­fül­ke elment kor­zóz­ni. Ezek születtek:  Opus 1 Kis­ku­tya, gye­re ide, Kis bar­na éle­tem­nek értelme, Gye­re…

 • Három érdekesség (másképp)

  írta:

  | kategória:

  1.) Cipő­fű­zés másképp Már lát­tam régeb­ben is (talán Gabá­nál?), de most megint elő­jött. Szó­val cipő­fű­ző meg­kö­té­se, annyi a csa­var, hogy a végén nem így, hanem úgy viszed a fűzőt. Ered­mény: nem olyan könnyen lazu­ló cso­mó. Ma kipró­bál­tam, álta­lá­ban a szimp­la cso­mó két órát bír a Lacos­te-on, most dél­után 5‑ig tartott. 2.) Szor­zás másképp Lóci osz­tot­ta…

 • Kis nosztalgia

  írta:

  | kategória: ,

  Min­den­fé­le kom­men­tár nél­kül ide teszek egy vide­ót, ami immá­ron több mint 6 éves. Viszont egy hete lett digi­ta­li­zál­va, fél órá­ja rip­pel­tem, és pár per­ce töl­töt­tem fel tecsőre.