OTP -> HBW

Hét évvel OTP‑s szám­lám meg­nyi­tá­sa, hat és fél évvel az első “de jó len­ne meg­szün­tet­ni ezt az OTP‑s szám­lát, és keres­ni egy nor­má­lis ban­kot” gon­do­lat fel­buk­ka­ná­sa, egy hét­tel a HBW‑s bank­szám­lám meg­nyi­tá­sát köve­tő­en ma betér­tem egy köze­li bank­fi­ók­ba, és kegyet­le­nül meg­szün­tet­tem a szám­lá­mat. Hiá­ba pro­bál­ko­zott a pénz­tá­ros néni, nem tudott meggyőzni.

— Meg­kér­dez­he­tem, hogy miért szün­te­ti meg a számláját?
— Meg.
— Miért szün­te­ti meg a számláját?
— Mert az OTP a leg­drá­gább, leg­rosszabb, leg­ócs­kább bank, évek óta sze­ret­tem vol­na “sza­kí­ta­ni”, de min­dig lus­ta vol­tam, most vég­re nem.
— Miért len­ne drága?
— Pél­dá­ul a netes uta­lás 360 forint.
— Fogad­junk, hogy tudok olyan össze­get mon­da­ni, ami­nél csak 180 forint a netes uta­lás díja!
— Az új ban­kom­nál 0, az sze­rin­tem vala­mi­vel keve­sebb, mint a 180 vagy a 360. Egyéb­ként meg fogad­junk, hogy meg­szün­te­tem a szám­lá­mat, akár­mit is mond!

Erre már nem tudott mit mon­da­ni, szó­val alá­ír­tam tucat­nyi kis papír­fec­nit, és készen is voltunk.

Én csak annyit mon­dok: HBW Exp­ress. 0 forint a szám­la­nyi­tás, a szám­la­ve­ze­tés, a net­bank, a netes uta­lás, a rend­sze­res netes uta­lás, a cso­por­tos besze­dé­si meg­bí­zás, a kész­pénz­fel­vé­tel fiók­ban, egy ATM-es és még két saját ATM-es készpénzfelvétel.

És a logó­juk se olyan, mint­ha a kövér ban­kár lesz*patná a sze­ren­csét­len ügy­fe­let. (Vagy pedig a Cool TV-től lop­ták, az se jobb.)


Közzétéve

itt:

,

, írta:

Cimkék:

Hozzászólások

10 hozzászólás a(z) “OTP -> HBW” bejegyzéshez

 1. kuyacica avatar

  csak kivan­csis­ag­bol, akkor mar mer­nem az unic­re­dit­hez men­tel? ott nem ingye­nes min­dig min­den ATM fel­ve­tel? (vagy az csak a rek­lam es meg­te­vesz­tik az embert bsszak meg?)

 2. Jani avatar

  vagy akkor már Citibank?

 3. laci avatar

  az unic­re­dit nem jutott eszem­be, a citi­bank csőd­be fog men­ni (ld. citig­ro­up), pont úgy, mint az otp.

  egyéb­ként meg magyar ember magyar bank­hoz megy :P

 4. Jani avatar

  hmm eddig azt hit­tem, hogy nagy király­ság a citi…

 5. mesi avatar
  mesi

  sze­rin­tem a leg­rosszabb bank címért az ers­te is ring­be szállhat

 6. Geri avatar
  Geri

  magyar bank­hoz nehéz volna… :)

  a zotp pedig “too big to fail”, szó­val nem fog csőd­be menni.

  amúgy pedig dur­va vol­tál sze­gény ügy­in­té­ző­vel, szé­gyelld magad!! :)

 7. laci avatar

  paraszt vagyok, na.

  szia, mesi; szia, geri :)

 8. Jani avatar

  és akkor most melyiket?

 9. laci avatar

  bár­mit, csak ne otp‑t :)

 10. laci avatar

  hbw bank -> mag­net bank

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük