Az a hír…

Szó­val megyek ma krav­ma­gáz­ni.

Nem is tudom, mikor vol­tam utol­já­ra, de réges-régen. Kiván­csi vagyok, mennyi­re fáj még a herén­rú­gás :) Per­sze még min­dig van szusz­pen­zo­rom, de hát az csak tom­pít, nem véd tel­je­sen.

Wig­ner kol­lé­gi­um, hét­fő és szer­da, 18:30. Gyer­tek!

UPDATE: vég­re fáj a bal könyö­köm, a jobb alka­rom, és egy kicsit a lába­im. Tökön nem rúg­tak, én is csak érzés­sel, egy­szer, beme­le­gí­tés köz­ben, vélet­le­nül ver­tem vala­kit bal here­csú­cson. Szó­val min­den fran­kó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *