Csepelen lakunk — TOP 5

Öt dolog, ami miatt már meg­ér­te ide költözni.

 1. Az erkély. Felül­ről egy­foly­tá­ban hul­lik le a hamu meg egy cso­mó virág­szi­rom, mert nekünk nincs ilyen tetőnk vagy ere­szünk. Két­he­ten­te boká­ig ér a humusz.
 2. Az ala­cso­nyan szál­ló meleg­szend­vi­csek. Soha nem gon­dol­tam vol­na, hogy bár­mi is rá bír ven­ni a Seat Ibi­za -> Sko­da Fabia cse­ré­re, de egy rossz­kor, rossz helyen levő par­ko­lás miatt ez is sike­rült. (Gyk. vala­ki meg­kí­nált fent­ről, és csu­pa szósz lett sze­gény Ibiza.)
 3. A lom­ta­la­ní­tás. Ez itt egy hatal­mas ese­mény, egy szin­tén cse­pe­li kol­lé­gám sze­rint ez a helyi dzsem­bo­ri. És tény­leg, min­den­ki az utcá­kon van, a fél népes­ség dobál­ja ki a cuc­ca­it, a másik fele meg hord­ja vissza a saját lakába.
 4. A mosó­gép. Eddig két­szer csú­szott ki vélet­le­nül a mosó­gép kifo­lyó csö­ve a kád­ból, egy­szer a küszö­big fel­töl­tő­dött a für­dő. Vic­ces volt, kicsit tar­tot­tunk a len­ti­ek eláz­ta­tá­sá­tól (ld. 5. pont), de végül nem volt semmi.
 5. A lakók. Az alat­tunk lakó öreg­asszony­nak van egy kis stich-je, misze­rint mi nyom­da­gé­pe­ket üze­mel­te­tünk. Ezt már az elő­ző lakó­nál is elő­ad­ta havi rend­sze­res­ség­gel, leg­utóbb teg­nap este ordi­bált teli torok­ból éjjel 10-kor, hogy “kap­csol­já­tok ki a gépe­ket, vagy hívom a rend­őr­sé­get, ne ebből legyen meg a lakbér”.
Közzétéve:
élet, vicc kategóriába sorolva

Szerző: laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

5 hozzászólás

 1. én ezt a nyom­da­gé­pet nem értem, biz­tos a Wii-re gondolt :)

 2. én meg ezt a nyom­da­gé­pes dol­got mint­ha már hal­lot­tam vol­na vki­től, de nem erről a lakás­ról. úgy tűnik ez vmi kez­dő­dő népbetegség. :)

 3. Fri­ends, Sea­son 2, Epi­sode 3: The One Whe­re Heck­les Dies

  Heck­les who lives in the apparte­ment under­neath Moni­ca and Rachel is always com­p­lain­ing of the­ir stom­ping around and being noisy. Whi­le com­p­lain­ing Heck­les dies…”

 4. óbaz­meg, nyom­da­gép, ins­tant­klasszi­kus :D

  napi­rajz­ba kívánkozik.

  ” — Nahát, a hege­dűs­né­ni­nek tet­szik len­ni a szomszédból!
  — Hoz­tam friss kávét a szor­gos dolgozóknak!
  — áááá!!!! Ez mér­ge­zett, te nyugdíjaskurva!
  — Haj­nal három van, és te fúrsz baz­meg, jó hogy meg­mér­gez­lek, te geci!”

  lásd még: uruk-hai harcos.

Hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük