Péntek estétől vasárnap estig


Lász­ló And­rás és Regi­na bará­ta­ink éle­tét és mun­kás­sá­gát bemu­ta­tó hír­adónk két nap után új adás­sal jelentkezik.

Ott hagy­tuk abba, hogy jor­ky­ball. Megyünk “jor­kiz­ni” vagy mi, hú, milyen lesz. Nos, a jor­ky­ball min­den vára­ko­zá­so­mat felül­múl­ta. Ez eddig a leg­jobb sport, amit vala­ha próbáltam/ismertem, meg úgy álta­lá­ban a leg­jobb sport­tal kap­cso­la­tos dolog (ez azért nagy szó, mert ott lóg a leve­gő­ben a Foot­ball Mana­ger 2007). Szó­val a jor­ky­ball gyors, nagyon fárasz­tó, ele­in­te nehe­zen ért­he­tő sza­bá­lyok sze­rint kell ját­sza­ni, de min­dent össze­vet­ve nagyon jó. Más­fél óra rohan­gá­szás után abba­hagy­tuk, talál­tam ott egy ser­le­get, és ez lett:

Én, a serleg meg a 2-es labda
Én, a ser­leg meg a 2‑es labda

Utá­na irány a Szo­ná­ta, ahol igen rövi­det söröz­tünk. Aztán taxi­val haza, aztán alvás. Aztán korán kelés, aztán irány Angya­li­szi­get. Ott ettünk gaz­pac­hót, bras­só­it, más­nap meg haza­fe­le menet a Ret­ro Kis­ven­dég­lő­ben min­den­fé­le jót. És most itt­hon pihe­nünk, jó éjt mindenkinek :)

, ,

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.