Dobogó, dobogó!

Kez­dem meg­bán­ni, hogy az eset­le­ges iWiW-es, EB-játé­kos nye­re­mé­nye­met ide­je­ko­rán fel­aján­lot­tam jóté­kony cél­ra… Akkor könnyű volt ígér­get­ni, hiszen egy sza­kadt iWiW-es póló­tól is olyan messze vol­tam, mint a makói kacsá­tól a jeru­zsá­le­mi eper­fa. Szó­val lás­suk azt a ranglistát:

Dobogó

Hehe, szó­val elég jól állok :) A gond az, hogy innen­től nagyon gyor­san és nagyon nagyot lehet lefe­le esni, konk­ré­tan ha nem a hol­lan­dok nye­rik az EB‑t, akkor esé­lyem sincs, továb­bá min­den meccset most már el kéne talál­ni. Druk­kol­ja­tok :) Meg druk­kol­ja­nak a haj­lék­ta­la­nok is, mert sok-sok két­szá­zas­sal járom majd a buda­pes­ti utcá­kat, és ha látok egyet, akkor lepa­csi­zok vele, és meg­kap­ja a pénzt. Vagy vala­mi hason­ló mód­szer lesz a jóté­kony­ko­dás meg­va­ló­sí­tá­sá­ra. Eset­leg meg­gon­do­lom magam, sár­ba dob­va min­den elvet, foga­dal­mat és egyebet.

Haj­rá, Oranje!

Közzétéve:
foci kategóriába sorolva

Szerző: laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Hozzászólás

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük