Rafz lakosságának összetétele állampolgárságuk szerint (2012)

 • sváj­ci: 3362
 • német: 302
 • olasz: 86
 • mace­dón: 62
 • por­tu­gál: 36
 • szerb v. mon­te­neg­rói: 32
 • koszo­vói: 26
 • spa­nyol: 21
 • len­gyel: 16
 • oszt­rák: 15
 • brit, magyar, szlo­vák: 9
 • dél-afri­kai, fran­cia, török: 8
 • bos­nyák: 7
 • hol­land: 6
 • afgán, ira­ki: 5
 • ango­lai, indi­ai, román, thai: 4
 • bel­ga, erit­re­ai, irá­ni, tuné­zi­ai, ukrán: 3
 • ame­ri­kai, hor­vát, kolum­bi­ai, kubai, mál­tai, orosz: 2
 • bra­zil, dán, finn, fülöp-szi­ge­te­ki, görög, kenyai, kínai, mexi­kói, namí­bi­ai, perui: 1

Nem sem­mi.

Published
Categorized as rafz

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *