Pilatus

írta:

| kategória: ,

Khm, ez egy spon­tán bejegy­zés lesz. Csak a pén­zért csi­ná­lom, ves­se­tek meg! :D

Pilatus
Pila­tus (for­rás: Wikipedia)

Az a nagy terv, hogy szom­ba­ton egy kol­lé­gám­mal elme­gyünk Luzern­be (a.k.a. Lucer­ne, Lucer­na (!), Lozärn), illet­ve ha már ott vagyunk, akkor meg­másszuk a Pila­tust. Amennyi­ben rossz len­ne az idő, akkor itt­hon mara­dok, és póke­rez­ni fogok. (Ezt a bekez­dést nehe­zen bír­tam ki kaca­gás nélkül.)

A Pila­tus­ról egyéb­ként több dol­got is érde­mes tud­ni. A nevét Pon­ci­us Pilá­tus­ról kap­ta, aki a legen­da sze­rint itt van elte­met­ve, illet­ve egy másik legen­da sze­rint az olasz Vet­to­re nevű hegyen nyug­szik. Mind­egy, Pila­tus köze­lebb van, így oda megyünk. Ha Pilá­tus sír­ja nincs is itt, egy sár­kánnyal bár­mi­kor össze­fut­hat itt az ember, hiszen egy har­ma­dik legen­da sze­rint egy sár­kány lakik itt. Ami viszont tény, hogy a Pila­tus 2128 méter magas. Nagy mászás nem lesz, van vas­út, azzal megyünk majd.

Bocs!


Comments

4 hozzászólás a(z) “Pilatus” bejegyzéshez

  1. symore avatar
    symore

    óóó.…miért nem gyalog?

  2. gya­log állí­tó­lag 6 órás túra, csak oda. mivel nem aka­rok a hegyen éjsza­káz­ni (ld. http://www.imdb.com/title/tt0388795/), marad a vonat.

  3. Hát Laci, kép­zeld majd ami­kor jön az ügy­nök­ség, hogy elné­zést, de nem akar inkább ott­hon sze­xel­ni a póker helyett és hoz­zák a “spon­tán” meleg­por­nós linket…

  4. most írt egy csaj az ügy­nök­ség­től, hogy baro­mi sike­res volt a kam­pány, de most már levehetem.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük