1000 kettlebell swing

Sike­rült! :)

3 per­cen­ként kell 100-at csi­nál­ni, és így “kényel­me­sen” bele­fér a 30 perc­be az 1000 swing. Nekem egy perc­re kb. 42–44 swing jutott, a 100-zal így 2:20–2:30 alatt végez­tem, volt még fél perc pihen­ni. Érde­kes módon az utol­só etap volt a leg­gyor­sabb, 45-öt sike­rült csi­nál­ni az első és a máso­dik perc­ben is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *