Kettlebell is, time-lapse is, challenge is

Meg­pró­bál­tam meg­csi­nál­ni egy­hu­zam­ban 1000 kett­le­bell swin­get (3 per­cen­ként 100, 30 per­cig), de saj­nos csak 686-ig jutot­tam. Sebaj, majd leg­kö­ze­lebb! :)

Leg­kö­ze­lebb másod­per­cen­ként fotó­zom majd, jobb lesz a kame­ra hely­ze­te is, és isten­uccse nor­má­li­san végig­csi­ná­lom!

3 Replies to “Kettlebell is, time-lapse is, challenge is”

  1. a követ­ke­ző vide­ón nem fogom a golyó­i­mat vere­get­ni nyil­vá­no­san, ígé­rem!

  2. Ez a video jobb mint a gál­völ­gyi show! mond­juk annál nem neház jobb len­ni, lévén pár hete beje­len­tet­te a Jani, vége!:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *