Életrevalók (2011)

Teg­nap este Regi­vel elmen­tünk mozi­ba (!), csak úgy. A teto­vált lány remake-jét akar­tuk első kör­ben meg­néz­ni, de túl hosszú lett vol­na, nem értünk vol­na haza idő­ben, így a fen­ti film­re esett a választás.

Ez egy fran­cia film, fel­ira­tos, amin elég­gé ledöb­ben­tem az első perc­ben. (Mos­ta­ná­ban pró­bá­lom fel­irat nél­kül élvez­ni pl. a How I Met Your Mothert, a poé­nok 90%-át már sike­rül érte­nem.) Aztán elkezd­tem olvas­ni néz­ni, és …

Azzal, hogy ez a leg­jobb film, amit idén lát­tam, nem mon­dok sokat. Ez egy elké­pesz­tő­en jól meg­csi­nált film, vic­ces is, szo­mo­rú is. Ben­ne van az 5 leg­jobb film­ben, amit vala­ha lát­tam, leg­utóbb talán az Ere­det volt az, ami hason­ló élményt oko­zott. MINDENKI NÉZZE MEG!

Részem­ről 5/5, 10/10, 100% stb. IMDB‑n 8.4‑et, Rot­ten Toma­to­es-on 89%-ot kapott a nézőktől.

Published
Categorized as film

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *