Categories
film frankfurt

Sorozatok, végre

Elin­dul­tak a nagy ame­ri­kai soro­za­tok, amik közül négy­nek a rab­ja vagyok. Ennek örö­mé­re teg­nap letor­ren­tez­tem meg­vet­tem a Vide­o­On­De­mand-rend­sze­ren keresz­tül a My Name Is Earl (3. évad) első (dupla)részét, a Pri­son Break (3. évad) első három részét, és meg is néz­tem mind.

Most jön le fize­tek elő a Hero­es (2. évad) első két részé­re, és a Hou­se (4. évad) első epi­zód­já­ra.

Azért meg­van a diszk­rét bája egy ötcsil­la­gos hotel hall­já­ban tör­té­nő tor­ren­te­zés­nek. Mesél­ték.

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

One reply on “Sorozatok, végre”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *