Coming out — dupla különkiadás

Néhá­nyan már tud­ják, néhá­nyan még nem, most már tel­je­sen nyil­vá­nos és “azon­nal közöl­he­tő”. Aki nem érti, hogy a fen­ti kép mit ábrá­zol, annak szí­ve­sen segí­tek. A nagy nap (elvi­leg): 2011. feb­ru­ár 26.

E com­ing out apro­pó­ja pedig Lin­da első szü­li­nap­ja az első házas­sá­gi évfor­du­lónk, hurrá!

Published
Categorized as család

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

3 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *