Combat run

írta:

| kategória:

Com­bat run à la Ervin: talál­ko­zó a Bor­áros téren; más­fél órás edzés a követ­ke­ző­kép­pen: 5 perc futás, 5 perc krav­ma­gá­zás; cél a ZP mel­let­ti rét; köz­ben pedig D‑Pest és D‑Buda tel­jes bejá­rá­sa. Ami­kor teg­nap olvas­tam a leve­let, gon­dol­tam, már csak ez hiány­zik az éle­tem­ből. Szó­val elmen­tem rá.

(…)

Ez dur­va, kegyet­len és iszo­nyú. Kb. ez volt az útvo­nal, és eze­ket csináltuk.


Com­bat run, 2010.06.15. nagyobb tér­ké­pen való megjelenítése

És a végé­re egy mspa­int­tel “pho­tosho­polt” csoportkép.


Comments

4 hozzászólás a(z) “Combat run” bejegyzéshez

  1. Hogyan lehet csi­nál­ni ilyen okos mapet? Én is akarok.

  2. goog­le account, maps.google.com, és ott my maps / crea­te new map.

    de még jobb len­ne, ha tud­nám bezoo­mol­tat­ni és az érde­kes rész­re pozí­ci­ó­nál­ni, vagy ha ezút­tal rájöt­tem vol­na, hogyan lehet a kis pöttyö­ket lecse­rél­ni más­ra, pl. kivert fogakra.

  3. […] nem kap­tam meg aján­dék­ba), szü­lők­kel szü­li­na­pi sütö­ge­tés, krav­ma­gás-futá­sos (ld. Com­bat run) edzést köve­tő egy­he­ti bice­gés, egy­re több mun­ka (ez nem panasz, sőt), mun­ka­he­lyen egyre […]

  4. […] ami állí­tó­lag “nagyon jó”. Eze­ken kívül pár hónap­ja sike­rült tel­je­sí­te­nem ezt com­bat run neve­ze­tű kín­zást, futá­si tapasz­ta­la­tom ennyi­ben merül ki. Edzés­ként sem futot­tam sose, a […]

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük