Spf!

Teg­nap sike­re­sen bevá­sá­rol­tunk, mely­nek ered­mé­nye­kép­pen ruha­tá­ram két nad­rág­gal, két pul­csi­val, két hosszú­uj­jú póló­val, egy övvel, egy ing­gel és egy pár cipő­vel bővült. Fize­tés min­den eset­ben céges hitel­kár­tyá­val, szó­val meg lesz még a böjt­je ennek. Sebaj.

Már csak két nap…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *