Fekete macska és foci

Teg­nap éjfél körül jöt­tünk haza kocsi­val az Üllői úton. A Kli­ni­kák magas­sá­gá­ban sze­mem sar­ká­ból látom, hogy vala­mi feke­te­ség rohan át az úton. Egy feke­te macs­ka futott át előt­tünk. Fékez­tem, pont átért a szem­be­sáv­ba a macsek, ahol az ott köz­le­ke­dő Q7-essel már nem volt olyan mák­ja, mint velünk. Szó­val sze­ret­nék kér­ni egy perc néma csen­det a feke­te macs­ka emlé­ké­re, aki saját magá­nak nem hozott szerencsét.

Köszö­nöm.

Ma pedig a terv a következő:
— elmosogatás;
— kaka­sze­dés a kertben;
— fűnyí­rás (igen, a kertben);
— sok-sok foci­zás az Apá­czai­ban, mert ott reg­gel 9‑től este 9‑ig “sport­nap” van.

Gel­lért­hegy ügy­ben annyi az elő­re­lé­pés, hogy elfo­gyott a sitt, és most éppen taka­rí­tás folyik. Lehet, hogy vasár­nap ott foly­ta­tom a testedzést.

Szép hét­vé­gét min­den­ki­nek. Anyu­kám­nak pedig nagyon bol­dog születésnapot!

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *