WAT?

Az elmúlt közel egy órám azzal telt, hogy a szom­ba­ti Vál­la­lat­gaz­da­ság­tan 2 / Vál­lal­ko­zá­sok pénz­ügyei (való­szí­nű­leg egyik­nek se ez a neve, de mind­egy) vizs­ga­kom­b­óra készül­jek. Kicsit fel­bosszan­tott, hogy emelt­dí­jas SMS-ért lehet­ne gya­kor­ló fel­ada­to­kat letöl­te­ni, de ezen hamar túl­tet­tem magam. De ami­kor az imént meg­ta­lál­tam az egyik tárgy tan­tár­gyi adat­lap­ját, akkor nem hit­tem a szememnek.

Szó­val: wat?

Apro­pó wat, ugye min­den­ki isme­ri e szó ere­de­tét? Vagy ezt már kér­dez­tem? Mind­egy, egy sima kép­ke­re­sés­nél elő­jön egy cso­mó­szor az omi­nó­zus chat­log, én most nem tükrözném.

Szerző: laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

4 hozzászólás

  1. idő­köz­ben Bálint fel­vi­lá­go­sí­tott, hogy ha van őszi, tava­szi és nyá­ri “fél­év”, akkor az tény­leg tri­mesz­ter — és tény­leg iga­za van… ezt nagyon dur­ván benéz­tem, szé­gyen gya­lá­zat. bocsi, bocsi.

Hozzászólás

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük