Kategória: spam

 • Egy linkért 150 dollárt?

  írta:

  | kategória: ,

  Nálam már szin­te hagyo­má­nya van a nem túl sok mun­ká­val tör­té­nő “online” pénz­ke­re­sés­nek, ld. kob­rás videó, online foga­dás (most is 300%-os plusz­ban vagyok egy ingye­nes kupon­nal) stb. A mos­ta­ni tör­té­net viszont min­dent visz, illet­ve vihet, ha úgy dön­tök, hogy belevágok. Szó­val az egész úgy kez­dő­dött, hogy júli­us 12-én kap­tam egy spa­met. Volt már ilyen cso­da,…

 • Spam

  írta:

  | kategória:

  Régen ren­ge­teg leve­let írtam, undo­rí­tó stí­lus­ban, anyáz­va, okos­kod­va. Hol iga­zam volt, hol nem. (For­rás: HK-kül­ső leve­le­zé­si lista) Ahogy nőt­tem, e tulaj­don­sá­gom úgy kez­dett szép las­san elvesz­ni. Előbb a leve­lek szá­ma, majd a pisz­kált emberek/intézmények/… szá­ma, végül a stí­lus is egy­re nor­má­li­sabb lett. Most ott tar­tok, hogy csak a Cukor­bor­só c. “vic­ces”, “HK-köze­li” lis­tán vagyok fenn, és…