Kategória: álom

 • Gyurta Dani

  írta:

  | kategória: ,

  Haj­na­li négy óra van, és fel­kel­tem. Meg­né­zem a Dani 200 mel­les dön­tő­jét, aztán nyo­más vissza aludni. Dani a ket­tes pályán. A selej­te­ző­ben király volt, a közép­dön­tő­ből viszont csak ötö­dik­ként jutott tovább. Ezt rak­juk össze, mi lehet ebből. (…) Hm. Kitaj­ima bekap­has­sa. Dani ötö­dik. Én meg megyek vissza alud­ni. Pá.

 • Harcos álom

  írta:

  | kategória: ,

  ’99-ben hagy­tam abba a kara­tét. Hat évig csi­nál­tam. Soha nem hiány­zott. Most pedig azt álmod­tam, hogy öreg fej­jel visszatértem… A beme­le­gí­tés már önma­gá­ban vicc­ces volt, mert for­ma­gya­kor­la­to­kat kel­lett csi­nál­ni, ami non­szensz, mert sosem csi­nál­tunk olyat beme­le­gí­tés­nek. Aztán meg egy laza edzést vezet­tek, erről már nin­cse­nek konk­rét emlé­ke­im. Isme­rőst se lát­tam, csak az edzőt, aki ráadá­sul…