0

Azt hit­tem, hogy a Pan­non két­fo­rin­tos csek­két nem lehet übe­rel­ni unte­rol­ni. A Főtáv meg­mu­tat­ta, hogy még­is.

0

Volt hoz­zá (SAP‑s) szám­la is, meg két szép pros­pek­tus. Nyom­da­költ­ség­gel-pos­tá­val együtt kijött az egész egy szá­zas­ból.

2 Replies to “0”

  1. Egy szá­zas­ból nem jön ki, de való­szí­nű­leg még olcsóbb mint­ha két­fé­le papírt kel­le­ne gyár­ta­ni­uk (ame­lyi­ken van csekk és ame­lyi­ken nincs).

    (Vala­me­lyik bank írja rá a borí­té­kok­ra, hogy “bocs ha napi több leve­let kapsz tőlünk, de olcsóbb kikül­de­ni, mint új szoft­vert csi­nál­ni”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *