Kaprun, megest

Szer­vusz­tok.

Hol­nap (szom­bat) haj­nal­ban lelé­pünk Regi­vel, és meg sem állunk Kap­run, AT-ig. Ott leszünk egy hétig, tehát nem leszünk itt­hon. Ha lesz wifi, blo­go­lunk is.

Hó az van, dögi­vel. Kitzs­te­in­hor­non jelen­leg három méter, és a ‑10 fok­ban nem vár­ha­tó nagyobb olva­dás se.

Snow­boar­do­zunk, csak és kizá­ró­lag, mert a snow­board menő, a szán­kó viszont nem.

Apro­pó, tud­já­tok, hogy mit jelent a fül­hall­ga­tó­kon az R meg L betű? Azt nekünk csi­nál­ták, az R‑es Regié, az L‑es meg az enyém. Milyen ked­ve­sek azért :) (Erre az értünk-való-össze­es­kü­vés-elmé­let­re Regi jött rá.)

Min­den jót!

Published
Categorized as havas

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *