Slumdog Millionaire

Te jó ég, ez a film vala­mi elké­pesz­tő! Nem szok­tam fil­mek­ről írni, nem szo­kott elkap­ni ennyi­re az érzés, hogy “mek­ko­ra film ez”, de most lebo­ru­lok az alko­tók előtt.

Aki nem akar kicsi spo­i­lert se, az ne jelöl­je ki ezt itt: ha a végén elütöt­te vol­na Dev Patelt (fősze­rep­lő) a vonat, akkor fel­kon­col­tam vol­na Dan­ny Boyle‑t (ren­de­ző) és Simon Beaufoy‑t (for­ga­tó­könyv­író).

Slumdog Millionaire

Néz­zé­tek meg, vegyé­tek meg VHS-en, DVD‑n, Blu-ray-en ( hel­lo, Komcsy :) ), és leg­alább két pél­dány­ban, ha bekap­ná a kazet­tás mag­nó a szalagot.

Published
Categorized as film

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

1 comment

  1. :)
    én még nem lát­tam a rohadt élet­be mert nem járok itt mozi­ba pedig nagyon rám­fér­ne meg­néz­ni! a fősze­rep­lő srá­cot lát­tam Lenó­nál meg Conan­nél is uh azt tudom h jófej. De ahogy mon­dod amúgy, majd kivesszük a block­bus­ter­ből ha kijön lemezen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *