Szolgálati közlemény: Grafika könyv


Szi­asz­tok.

Vala­ki­nek, vala­mi­kor köl­csön­ad­tam (?) a “sünis” gra­fi­ka köny­ve­met (Szir­may-Kalos Lász­ló, Antal György, Cson­ka Ferenc: Három­di­men­zi­ós gra­fi­ka, ani­má­ció és játék­fej­lesz­tés). Saj­nos nem tudom, hogy kinek, így nehéz vissza­kér­ni. Viszont kel­le­ne a könyv, mert gyp bará­tunk elért éle­te azon sza­ka­szá­hoz, ami­kor sze­ret­né berak­ni a pár­ná­ja alá. Szó­val ha vala­ki magá­ra ismer, akkor jel’kezzen.

Ha vala­ki­nek meg­van a könyv, de nem tőlem, akkor meg legyen olyan ked­ves, és adja oda gyp-nek, hiszen a sünis könyv az sünis könyv.

Szi­asz­tok.


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.