ZP & Rio

Ben­nem fel­me­rült, hogy mi len­ne, ha egy spon­tán ala­kult cso­por­to­su­lás oda­men­ne szé­pen ehhez a két ked­ves kis szó­ra­ko­zó­hely­hez, és spon­tán lebon­ta­ná a sár­ga bar­na föl­dig, sze­vasz. Lenne‑e lovas­ro­ham, lenne‑e kard­la­po­zás, lenne‑e sor­tűz.

Amennyi­ben len­ne ilyen fel­lé­pés, én jövő­re elkez­dek épít­kez­ni mond­juk a Deák téren. Ott az a szép nagy park, viszek tég­lát, és fel­hú­zok egy kel­le­mes csa­lá­di házat, ide­ig­le­ne­sen — 100 évre.

Vicc ez az egész.

3 Replies to “ZP & Rio”

  1. lerom­bol­ni a geci­be es bme cam­pust a helye­re.
    teny­leg tota­li­san disszo­nans helyen van mind­aket­to. az uri hipi-hopi se ide valo, a tini rok­ke­rek meg nem valok seho­va se de a cam­pus kor­nye­ke­re biz­tos nem.
    mon­dom annak ellene­re, h a magam ide­je­ben jar­tam mind2 hely­re sok­kat es azzal egy­utt, h nekem spe­ci­el kenyel­mes helyen vol­tak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *