Csörög

Meg­ta­lál­tam az ide­á­lis csör­gés­kom­bi­ná­ci­ót a magán és a céges tele­fo­nom­ra, vég­re.

Magán: nár­cisz­ti­kus haj­la­mom miatt Fí Szig­ma Epszi­lon — Desz­ka nél­kül.

Céges: a fen­ti pár­ja, tehát Blo­od­ho­und Gang — Penn­syl­va­nia.

Ha ango­lul csöng, ango­lul kell fel­ven­ni, egyéb­ként meg magya­rul.

Nek­tek mit csö­rög?

4 Replies to “Csörög”

  1. nekem eddig még min­dig bejött vala­me­lyik gyá­ri dal­lam. tudom, mara­di vagyok :-)

  2. ja énnem­tom az a crank­es csör­gés a frászt hoz­za rám.

    amúgy amíg nor­má­lis tele­fo­nom volt addig eye of the tiger adta vala­mi­ért, de már jó ide­je bal­fasz gyá­ri csör­gés­sel nyo­mu­lok, illet­ve most­már nem hív sen­ki.

    de a Tiéd király az tuti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *