Ötkarikás álmatlanság

Per­sze, hogy nem tud­tam vissza­alud­ni haj­na­li négy­kor :) De nem is baj, leg­alább lát­tam egy cso­mó bir­kó­zó meccset, pár úszó­dön­tőt, a spa­nyo­lok elle­ni vízi­lab­da­meccset, és még néhány kisebb szá­mot. Meg lesz még ennek a böjt­je, szerintem.

Most meg druk­ko­lunk csend­ben a még ver­seny­ben levő magya­rok­nak. 11-kor Fodor Zoli­ka dön­tő­jét pedig meg­pró­bál­juk vala­hogy meg­néz­ni, állí­tó­lag van a föld­szin­ten egy nagy kive­tí­tő, tud­nak élni :)

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *