Blog vs. Olimpia

Most mit mond­jak, egész nap olim­pi­át nézünk, nincs tar­ta­lom­fris­sí­tés, nem is lesz soha. De leg­alább­is nem ígé­rek semmit.

Eddig az olim­pia ször­nyű, nagyon nehéz kitar­ta­ni, de kitar­tunk. A vere­sé­gek­ben is meg kell talál­ni a pozi­tí­vu­mo­kat, pl. Bedák Pál­nak Szán­tó Imre szöv. edző kia­bál (“meg kell ütni, a k*rva any­ját”), a kom­men­tá­tor erre: “Szán­tó Öcsi bácsi boksz­nyel­ven buz­dít­ja Palit”. Bocz­kó Gábor is szé­pen arti­ku­lál­ta a b.meg-et, az is jól átjött. Ennyi jut nekünk, becsül­jük meg.

Haj­rá, magyarok!

By laci

"Születtem Dolhán, egy kutyán, tizenkettőben, Gezarol után." R.J.

2 comments

  1. Már miért len­ne ször­nyű? Mert nincs még ara­nyunk? Vagy mert volt pár peches pillanatunk?

  2. azért ször­nyű, mert ször­nyű­nek érzem, ennyi. szub­jek­tív. bár ma volt néhány remény­su­gár, misze­rint lesz ez még sok­kal-sok­kal jobb! :)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *