Deguk akcióban

Kifo­gá­sol­tá­tok, hogy egy degu­ket­rec­ről szó­ló poszt­ban a degu­ket­re­cé a fősze­rep, nem a degu­ké. Igen, az élet ilyen igaz­ság­ta­lan.

Cse­ré­be tes­sék, itt van majd­nem 4 perc tömény degu­vi­deó, akci­ó­val, drá­má­val, ugrá­sok­kal, mene­kü­lés­sel, meg időn­ként a lábam­mal (tan­ga­pa­pucs rulez). Most vet­tem fel, friss, ropo­gós.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *