Öltözködési nagybevásárlás

Vet­tünk ma Regi­nek egy pólót és egy far­mer rövid­ga­tyát, nekem meg három tenisz­pó­lót. Lehet tip­pel­ni, hogy mennyi volt ez az öt ruha­da­rab össze­sen. A leg­job­ban tip­pe­lő meg­kap­ja azt az iPo­dot, amit az iWiW-es EB-játé­kon NEM nye­rek meg (napok óta üldöz a bal­sze­ren­cse), plusz még egy sört is. Regi nem ját­szik :)

11 Replies to “Öltözködési nagybevásárlás”

 1. nos nézd. gond nél­kül talál­ni 19–20k-ért tenisz­pó­lót, még el se kell nagyon fokoz­ni, 16-ért már nekem is sike­rült ven­ni egy elba­szott pil­la­nat­ban (nomeg mert csa­lá­di bevá­sár­lás­nál a két öltöny, három pár cipő és egy kis­kosz­tüm között nem tűnt fel az a tizes, ami­vel több volt a kel­le­té­nél), úgy­hogy ez legyen hat­van. Te meg iga­zi fér­fi vagy, úgy­hogy remé­lem Regi­re nem köl­tesz, ezért a mara­dék ket­tő darab kína­i­ból lett meg­old­va, tehát a szum­ma tip­pem 62 ezer forint. TE BURZSOÁ IDEGENBÉRENC JUPPIEKÖCSÖG, EGY BORSODI CSALÁD EBBŐL EGY HÓNAPIG ELÉL!!!

 2. vonj le még belő­le 57-et, de lehet hogy abból is meg­él még simán a csálád,bocs.

 3. :) nem er, lelot­ted a meg­ol­dast ilyen hamar? :)

  (vagy komo­lyan lett veve a pisz­ka­lo­da­som es ezert a morc valasz?)

 4. komo­lyan fél­tem, hogy mind­járt beál­lí­tasz hat éhe­ző roma gye­rek­kel pél­dát sta­tu­ál­ni, ha már így a szí­ve­den vise­led a sor­su­kat;)

 5. uh basszus, pedig az nem is lett vol­na rossz prog­ram­terv ma este­re :)

 6. én is csak azért nem tip­pel­tem, mert nem tud­tam eldön­te­ni, hogy ez a “nesz­tek köcsö­gök, tele vagyok pénz­zel”, vagy a “kivé­te­le­sen egész jó cuc­co­kat talál­tunk a pia­con, de azért már hiány­zik a marks & spen­cer” post.

 7. Matya nyert egy sört, mert ő meg gyp har­col­tak csak. Matya csak ~22k‑t téve­dett :)

  • Női “halász” rövid­nad­rág: 1590 Ft
  • Női “biki­nis kutya” póló: 590 Ft
  • Fér­fi “narancs” tenisz­pó­ló: 990 Ft
  • Fér­fi “zöld” tenisz­pó­ló: 990 Ft
  • Fér­fi “cit­rom” tenisz­pó­ló: 990 Ft

  Össze­sen: 5150 Ft

 8. levél­ben tip­pelt:
  “27.000 Ft?”

  ruha­kér­dő:
  Famí­lia “bolt” a duna­ke­szi Auchan­nál :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *