Robi, alias Sziffrid

Nem tud vala­ki vala­mi konk­ré­tu­mot Sziff­ről? Az utol­só direkt talál­ko­zá­sunk az egyik KTH‑s búcsú­bu­li­ján volt, ami­ko­ris Robi ide­je­ko­rán világ­gá akart men­ni, és min­dig kivi­har­zott a Hun­ni­á­ból, és úgy eltűnt, hogy alig talál­tam meg. Aztán ápri­lis 26-án írtam neki egy SMS‑t, misze­rint:

Have a nice flight, Sir! I wish You all the best. Good luck! Your fri­end, Laci

Hát igen, ilyen szé­pet írtam, mert­hogy ugye Robi megy into the UK, szó­val ezért ango­lul. Na mind­egy. Ő meg per­sze hosszan vála­szolt, csak hogy “érez­zem a törő­dést”:

Thx! :-)

Na, de azóta én túl sok konk­ré­tu­mot nem tudok. Ti?

U.i.: a mai foci elma­rad!

5 Replies to “Robi, alias Sziffrid”

  1. En nem­reg beszel­tem vele, de csak kicsit, es ceges ugy­ben, de hal­lot­tam mar olyan­rol is, hogy volt olyan ismer­os, akit fel­is­mert Lon­don­ban az utcan. (Az Edug­rid-es cimen el lehet erni, ha eset­leg kap­cso­la­tot sze­ret­nel terem­te­ni vele. :) )

    Dol­goz­gat egyeb­kent, es meg nem jon haza. :)

  2. ezen a képen kb. annyi­ra lát­szik jól sziff, mint nes­sie. már­mint a loch ness‑i, nem a zág­rá­bi :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *