Én a halakkal vagyok (levideózva)

Még régeb­ben ígér­tem egy halas-akvá­ri­u­mos vide­ót, de elve­szett a miniSD-SD átala­kí­tó kész­ség, amit a mai rend­ra­kás­ban talál­tunk csak meg.

Regi ope­ra­tő­ri bra­vú­rok­kal for­ga­tott film­je tehát itt van. Nem tudom, miért for­gat­ta a tele­font, de így is jó lett :) Aki sze­mé­lye­sen akar meg­győ­zöd­ni a halak étke­zés­re gya­ko­rolt hatá­sá­ról, az men­jen el a pár­ká­nyi El Cami­nó­ba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *