Ablaknap

írta:

| kategória:

Ablak­nap: két ünnep­nap vagy egy ünnep­nap és a hét­vé­ge közöt­ti munkanap.

Múlt­kor eszem­be jutott, hogy van ez a fan­tasz­ti­kus intéz­mény, az ablak­nap. Ez Magyar­or­szá­gon pihe­nő­nap­ként funk­ci­o­nál, amit aztán le kell dol­goz­ni, nehogy bedől­jön a GDP.

Pl. ha janu­ár 1. csü­tör­tök­re esik (ld. 2015), akkor janu­ár 2. min­den bizonnyal pén­tek­re, és mivel else­je ünnep­nap, máso­di­ka (ablak­nap!) pihe­nő­nap lesz, cse­ré­be a követ­ke­ző szom­bat (10.) meg mun­ka­nap. Emlék­szem, ott­hon mennyit magya­ráz­tam ezt a kül­föl­di kol­lé­gák­nak, míg megértették.

 — Jean-Jür­gen, pén­te­ken nem dol­go­zunk Magyarországon.
 — Pén­te­ken? Miért? Milyen ünnep­nap az?
 — Sem­mi­lyen, de tudod, csü­tör­tök az ünnep­nap, és akkor a pén­te­ket meg­kap­juk pihenőnapnak.
 — Na ne bassz! Hát jó, mi dol­go­zunk, ti meg nem.
 — Cse­ré­be jövő hét szom­ba­ton dolgozunk.
 — Szom­ba­ton? Miért?
 — Tudod, a pén­tek miatt, ami­kor nem dolgozunk.
 — Na ne bassz! Hát jó, akkor mi nem dol­go­zunk, ti meg igen.

Tudom, hogy Magyar­or­szá­gon viszony­lag rit­ka az olyan, hogy kül­föl­di­ek­kel dol­goz­zon vala­ki, főleg az IT-ban, de azért tegyük fel még­is, hogy lehet­sé­ges ez a beszélgetés.

Ennek a pihe­nő­nap­nak sem­mi értel­me. Ha nem aka­rok dol­goz­ni, akkor kive­szem sza­bad­nap­nak. Ha dol­goz­ni aka­rok, akkor nem veszem ki. Szom­ba­ton meg sen­ki sem sze­ret dol­goz­ni, ez köz­is­mert tény. Akkor miért lesz még­is mun­ka­nap, amit min­den­ki kivesz sza­bad­nap­nak? Ennek nincs sem­mi értelme.

Itt, Svájc­ban, nincs sem­mi ilyen móka. Van­nak a hús­vét­hét­fő-jel­le­gű sza­bad­na­pok, amik nem nagyon tud­nak nem hét­köz­nap­ra esni, így ezek sza­bad­na­pok. Van­nak a dátu­mos ünnep­na­pok, amik vagy hét­köz­nap­ra esnek, és akkor sza­bad­na­pok, vagy hét­vé­gé­re, és akkor szí­vás. Ha kedd­re vagy csü­tör­tök­re esnek, akkor hét­főn vagy pén­te­ken dol­go­zunk. Szom­ba­ton pedig nem, ahogy vasár­nap sem. (Mon­dom én ezt kényel­mes IT-sként.) Ha nem akarsz dol­goz­ni hét­köz­nap, akkor sza­bad­ság­ra mész. Ilyen egyszerű.

Csi­nál­tam ide egy gifet, mert fon­tos a multimédia.

Január


Comments

Egy hozzászólás a(z) “Ablaknap” bejegyzéshez

  1. nekünk a múlt szom­ba­ti ablak­nap igen­csak jól jött, pén­tek dél­után derült ki hogy Adél útle­ve­le lejárt — szom­ba­ton meg jöt­tek ki hol­lan­di­á­ba. szom­bat haj­nal­ban még sike­rült neki csi­nál­tat­ni személyit!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük